LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i psykologi

Søknadsfrist: 14.01.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen ligger til Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for psykologi. Det er ledig 1-2 toårs vikariater, 100%.

Kontakt:

Sentrale arbeidsoppgaver

Undervisning og forskning i henhold til fakultetets arbeidstidsordning. Arbeidstiden er hovedsakelig (80 %) undervisningsrelatert, for alle stillingstyper (førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor). Den som ansettes må påregne administrative oppgaver knyttet til undervisning og forskning, herunder planlegging, gjennomføring og ledelse av undervisning og FoU- prosjekter relevante for fagfeltet. Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formelle kvalifikasjoner og erfaring

 • Minimum mastergrad i psykologi eller tilsvarende. For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad i psykologi.
 • Kvalifikasjoner innen både undervisning og forskning. Forskningskvalifikasjoner kan ikke veie opp for manglende kvalifikasjoner innen undervisning eller omvendt.
 • Kvalifikasjoner innen minst to av emnene i instituttets utdanningsprogrammer (bachelor og master). Kvalifikasjoner innen flere av emnene i instituttets utdanningsprogrammer er ønskelig og vil bli foretrukket.
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse, på grunnlag av utdanning eller erfaring, rettet mot undervisning i høyere utdanning.
 • Erfaring med undervisning og veiledning.
 • Erfaring med digitale undervisningsformer.
 • Erfaring med emneansvar.

For mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanseVi ønsker en medarbeider som er faglig interessert, som har interesse for og ferdigheter innen undervisning og forskning og som ønsker å bidra til å videreutvikle studier og fagmiljøet.Vi søker en medarbeider som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil bidra til et godt samarbeidsklima. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.Andre kvalifikasjoner

Generelt god IKT-kompetanse.

Den som ansettes må kunne undervise på norsk. Derfor skal søknaden skrives på norsk og søkere som blir kalt inn til intervju skal gjennomføre intervju og prøveforelesning på norsk. Andre skandinaviske språk sidestilles med norsk. Det kreves også god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen" .

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 5 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 Førsteamanuensis/1198 Førstelektor/1008 Høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS