LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor i helse og treningsfysiologi

Søknadsfrist: 07.03.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad. Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering. Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen ligger til Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Seksjon for helse og treningsfysiologi. Stillingen er fast, 100 %

Ansvar og oppgaver

Den som ansettes skal undervise i emner på seksjonens bachelor og masterprogram, hvor de mest aktuelle temaene er fysiologi, treningsfysiologi, treningslære, aktivitetsmedisin, arbeidsfysiologisk metode, sykdomslære, praktisk treningsveiledning, veiledning på bacheloroppgaver og veiledning på masteroppgaver.

Den som ansettes skal bidra i seksjonens forskningsarbeid og lede forskningsprosjekter som er i tråd med seksjonens forskningsfokus

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

 • Søker må ha doktorgrad eller førstelektorkompetanse, eller være i avsluttende fase av kvalifiseringsløpet på ansettelsestidspunktet.
 • Søker må ha undervisningserfaring fra høyere utdanning innen fysiologi og treningslære
 • Søker må ha veiledningserfaring fra bachelor og/eller masteroppgaver
 • Søker må ha erfaring med praktisk undervisning relatert til instruktør/veilederrollen
 • Søker må ha erfaring med å arbeide i forskningsgrupper
 • Søker må ha erfaring med å organisere og lede forskningsintervensjoner innen fagfeltet
 • Søker må ha erfaring med arbeidsfysiologisk testing og invasiv prøvetagning
 • Søker må ha erfaring med laboratoriearbeid og analyse av biologisk materiale
 • Søker må ha gode IKT-ferdigheter. Det er ønskelig med erfaring i bruk av digitale verktøy i undervisning.
 • Søker må ha god fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk skriftlig og muntlig
 • Søker må ha dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning, fortrinnsvis rettet mot undervisning i høyere utdanning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen, innen to år etter ansettelse

Vi ønsker strukturerte personer som samarbeider godt med kolleger i et faglig sterkt og offensivt miljø. Den som ansettes må ha gode kommunikasjonsferdigheter, stor arbeidskapasitet og må være glad i å undervise.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For spørsmål om stillingen kan du kontakte: Konstituert seksjonsleder Håvard Nygaard, Tel: 61288192, Mob: 905 00 615, e-post: [email protected]

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis eller 1198 førstelektor lelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se linken.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS