LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i organisasjon, ledelse, innovasjon og HR

Søknadsfrist: 10.03.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, institutt for organisasjon, ledelse og styring er det ledig to faste 100 % stillinger.

Kontakt:

 • Instituttleder Jens Petter Madsbu, Tel: 62 43 04 37, Mob: 920 52 429, e-post: [email protected]
 • Førsteamanuensis Randi Bredvold, Tel: 61 28 83 80, Mob: 995 04 248, e-post:[email protected]

Ansvar og oppgaver

 • Undervisning, forskning, veiledning og formidling innen ett eller flere av fagområdene organisasjon, ledelse, innovasjon og HR, samt samfunnsvitenskapelig metode.
 • Våre nye medarbeidere vil ha hovedarbeidsplass på Lillehammer og arbeidsoppgavene vil være innenfor fagmiljøene for Bachelor i organisasjon og ledelse, samt studieprogrammet Bachelor i Sport Management. Du må påregne undervisning i fellesemner som innbefatter flere studieprogrammer, på ulike nivåer, både på heltid og deltid, samt ved flere studiesteder. Det forventes at du tar en aktiv rolle både når det gjelder studiekvalitetsarbeid og arbeidet med å videreutvikle og profilere den forskningsmessige aktiviteten knyttet til de relevante fagfeltene.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingene ved behov og etter avtale, f.eks. når det gjelder involvering i fakultetets eksternfinansierte virksomhet.

Kvalifikasjoner

Formal- og erfaringskompetanse

Vi søker medarbeidere med samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Det er ønskelig med doktorgrad eller tilsvarende, og en fordel at vedkommende har deltatt i forskningsprosjekt fra ett eller flere av de aktuelle fagområdene. Videre kreves det at vedkommende har undervisningserfaring, gjerne fra flere nivåer og med ulike typer studentgrupper.

Det vil også bli tillagt vekt at de som ansettes har erfaring fra praktisk organisasjonsarbeid.

Pedagogisk kompetanse

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilinger.

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Personlig kompetanse

Vår nye medarbeider må ha gode samarbeidsevner, og må ha ønske om å samarbeide med kolleger i et aktivt undervisnings- og forskningsmiljø. Stor grad av selvstendighet sammen med gode samarbeidsevner er nødvendige kvalifikasjoner for stillingen.

IKT/systemkompetanse

Generelt gode IKT-ferdigheter.

Språk

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er påkrevd, og våre nye kollegaer må kunne undervise på norsk (eller skandinavisk) og engelsk.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor eller 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS