SPENNENDE JOBBMULIGHET VED LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE (LDH)!

Førsteamanuensis / førstelektor - med fokus på psykisk helse, rus og avhengighet

Søknadsfrist: 26.02.2023

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er Norges første og ledende sykepleierutdanning. Høyskolen er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og er etablert som eget aksjeselskap. LDH tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.


Vi har ca. 1100 studenter og 150 ansatte og holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo. Her er vi lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg Omsorg og Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg. Besøk gjerne våre nettsider ldh.no for nærmere informasjon.

Om stillingen

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er blant pionerene innen masterstudier i avansert klinisk sykepleie i Norge. Vi utvider nå vår studieprogramportefølje med satsning på utvikling og oppstart av master i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet. Utvikling av studietilbudet pågår og er basert på forskrift om nasjonal retningslinje. Studiet skal kvalifisere kandidater som gir avansert sykepleie som bidrar til bedre levekår, økt livskvalitet og livslengde for mennesker i sårbare situasjoner ved psykiske utfordringer og rusmiddel- eller andre avhengighetsproblemer.

I arbeidet med utvikling og implementering av studiet søker vi deg som er førsteamanuensis eller førstelektor til vårt team. Vi søker deg som er oppdatert på samfunnets utfordringer til sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet. Du ser behovet for å kombinere kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for å gi helsehjelp som forener psykiske og somatiske dimensjoner. Du vil delta fra hovedstilling i et teamarbeid for forskning, pedagogisk utvikling, faglig lederskap og videreutvikling av LDH.

LDH vektlegger anvendelse av varierte og nye pedagogiske metoder. Vi har kontinuerlig fokus på nyutvikling og har et aktivt miljø for læringsstøtte og digital tilrettelegging av virksomheten.

Stillingene er knyttet til avdeling for master-, etter- og videreutdanning. Avdelingen har ca. 50 ansatte og ledes av instituttleder og to studieledere.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Utvikle, gjennomføre og evaluere emner innen studieprogrammet i team
 • Undervise og veilede studenter
 • Forskning, utvikling og formidling gjennom publisering, presentasjoner og undervisning - nasjonalt og internasjonalt
 • Initiere, designe og søke finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter med relevans for studietilbudet og pasientmålgruppe
 • Bidra i LDHs strategiske arbeid

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med relevant masterutdanning/videreutdanning og/eller erfaring innen psykisk helse, rus og avhengighet
 • Avlagt p.hd. eller tilkjent opprykk til førstelektor
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. Søker som ikke tilfredsstiller krav til pedagogisk basiskompetanse med fagdidaktikk (minimum 20 studiepoeng) eller tilfredsstiller kriterier i UHRs retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse i UH-sektor, må kvalifisere seg innen to år etter tiltredelse.

Det vises også til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Egenskaper

 • Strukturert, logisk, direkte, åpen og samarbeidsvillig
 • Faglig engasjert, og ambisiøs på vegne av seg selv, sykepleiefaget, sykepleierprofesjonen, sine medarbeidere og LDH
 • Endringsrobust og har evne til omstilling og gjennomføring, bidrar til en delekultur og et arbeidsmiljø der medarbeidere og ledere arbeider sammen for å nå de mål som er satt

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Videreutdanning i pedagogisk basiskompetanse
 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Dedikerte forskningsgrupper
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Moderne lokaler og gode IKT-løsninger

Søknaden

Søknad med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» og må inneholde:

 • Søknad
 • CV
 • Vitnemål og attester relevant for stillingen
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider som søker ønsker vurdert
 • Pedagogisk mappe som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse

Lenken forklarer hva en pedagogisk mappe er. Innholdet i mappen kan tilpasses stillingen du søker på og/eller inngå som del av profileringsdokument.

Relevante kandidater vil få sin søknad vurdert av sakkyndig utvalg.

Prøveforelesning inngår som del av eventuelt intervju.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette kvalifisert førsteamanuensis/førstelektor, vil det kunne bli aktuelt å ansette høgskolelektor i midlertidig stilling. Høgskolelektorer i kvalifiseringsløp til P.hd. eller førstelektor vil bli prioritert.

Avhengig av søkertilfang, eventuelle opprykk og tematiske eller metodiske kvalifikasjoner kan det være aktuelt å tilsette flere førsteamanuensis/førstelektor i hovedstilling ved denne utlysningen.

Øvrige opplysninger

Stillingen er plassert i stillingskode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor.

Tariffavtale: Landsoverenskomst for høyskoler.

Stillingen utlyses som hovedstilling (>= 50%). Angi i søknaden dersom det er ønskelig med en lavere stillingsandel enn 100%.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder Anne Lene Sørensen, e-post anne.lene.sorensen@ldh.no, tlf.: 95827507

Søknadsfrist: 26.02.2023

LDH ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS