LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen Maskinteknikk

Søknadsfrist: 25.06.2024

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 700 årsverk og 16 600 studenter fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har om lag 300 tilsette og om lag 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi. Dykkarutdanninga tilbyr eittårig fagskuleutdanning.

Institutt for maskin- og maritime studium hart om lag 900 studentar og 80 tilsette i Bergen og Haugesund. Instituttet har ansvaret for fagtilbud innen maritime utdanninger, maskinfag, marinteknikk, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi og energi- og havteknologi. Havrommet er ein fellesnemnar - sammen med fagfelt som samhandling mellom mennesker, organisasjon og teknologi (inkludert system), framtidas utfordringer i blant annet grønn omstilling, og økt digitalisering og autonomi i maritim og marin sektor. Instituttet har syv bachelorprogram, to masterprogram og ph.d.-i Nautiske operasjoner. Det er flere mulige veier til gjennomgående utdanninger fra bachelor til ph.d. i instituttet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 2 stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen maskinteknikk ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsfag.

Om stillingen:

Institutt for Maskin- og maritime studium har lang tradisjon for å utdanne ingeniører innen maskinteknikk. De siste årene har man hatt en økning i aktiviteten med nye mastertilbud, og økt aktivitet innen forskning. Det er derfor nødvendig å styrke konstruksjonsmiljøet ved instituttet. Vi søker opptil to dyktige og engasjerte kandidater med en master- eller Ph.D.-grad innen maskinteknikk til å undervise i maskinkonstruksjon. Som en del av vårt institutt vil du spille en viktig rolle i å utdanne og veilede fremtidige maskiningeniører, samt bidra til forskning innen maskinkonstruksjon og relaterte områder. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, med gode muligheter for faglig utvikling innen forskning og undervisning. Arbeidsplassen er ved Campus Bergen

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Planlegge og undervise emner i maskinkonstruksjon på både bachelor- og masternivå.
 • Utvikle undervisningsmateriell, inkludert forelesningsnotater, øvingsoppgaver og eksamensoppgaver.
 • Veilede studenter i deres prosjekter og oppgaver relatert til maskinkonstruksjon.
 • Vurdere og gi tilbakemeldinger til studentenes arbeid og eksamensbesvarelser.
 • Delta i faglige diskusjoner og bidra til faglig utvikling og oppdatering av pensum.
 • Drive egen forskning innen maskinkonstruksjon og publisere resultater i relevante tidsskrifter eller konferanser.
 • Delta i instituttets møter, seminarer og arrangementer.
 • Veilede og koordinere bachelor-, master- og PhD-studenter, i samarbeid med industripartnere og næringsliv.
 • Utvikle og søke ekstern finansiering for forskningsprosjekter innen maskinteknikk.

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • For tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d-grad innen maskinteknikk.
 • For tilsetting som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgraddokumentasjon innen maskinteknikk.
 • For tilsetting som høgskolelektor er må søker ha relevant mastergrad innen fagområdet.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk

Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Søkere som ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse ved tilsetting, er forpliktet til å gjennomføre HVLs kurs i høgskulepedagogikk innen 2 år etter tiltredelse.

Ønskede kvalifikasjoner blir vektlagt ved rangering av kandidater:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning av studenter.
 • Erfaring fra bruk av et eller flere av modellerings- og styrkeberegningsprogrammene Creo Parametric, Creo Simulate og Ansys Structural vil telle positivt
 • Erfaring fra industri med konstruksjon og styrkeberegning
 • Erfaring med eksperimentelt arbeid innen relevant fagfelt teller positivt.
 • Erfaring fra nettverksbygging med næringsliv og klynger.
 • Erfaring med skriving av søknader om ekstern finansiering av FoU-prosjekter.

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert og ha evne til å samarbeide med andre
 • Sterkt faglig engasjement
 • Evne til å ta faglige initiativ
 • Gode evner til formidling
 • Fleksibel og kan påta deg ulike oppgaver
 • Løsningsorientert og nytenkende

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk. For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg dokumentere at utdanningen samsvarer med norsk bachelor-, master- eller ph.d.-grad.  Se www.hkdir.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. 

HK-dir tilbyr automatisk godkjenning for enkelte grader fra utvalgte land. Dersom utdanningen til søkeren er dekket av ordningen med automatisk godkjenning, vil det være tilstrekkelig å legge ved dokumentasjon på dette. Du kan lese mer om ordningen med automatisk godkjenning her.

Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering gjennom den ordinære godkjenningsordningen til HK-dir kan ta tid. Du bør derfor sende søknad om godkjenning så raskt som mulig når du vet at du vil søke på stillingen. Dersom du ikke har fått svar fra HK-dir innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra HK-dir om at de har mottatt søknaden din. 

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. 

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode1011/ 1198/ 1008.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 

Vi tar forbehold om at stillingen sin plassering i organisasjonen kan bli endret som følge av ev. justeringer i HVL sin interne organisering.

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskriften kan komme til anvendelse i behandlingen av søknadene.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Assisterende instituttleder Hassan Momeni, E-post: hassan.momeni@hvl.no, Telefon: 55 58 76 56

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS