LEDIG STILLING VED NIVA

Forskningsleder / leder - NIVAs forskningsstasjon Solbergstrand

Søknadsfrist: 10.10.2021

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider NIVA med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv.

NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. NIVA arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, samt en forskningsstasjon ved Drøbak. NIVA har datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina.

Totalt har NIVA-gruppen nesten 500 medarbeidere.

NIVAs visjon er forskning for en bærekraftig framtid. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider vi med å finne løsninger for en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. Vi arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise.

NIVAs forskningsstasjon Solbergstrand er en del av NIVAs forskningsinfrastruktur, og leverer tjenester til både våre egne og eksterne forskere, eller næringsliv. Forskningsstasjonen ligger ved Solbergstrand sør for Drøbak, og ivaretar behov for forskningsfasiliteter innen en rekke fagretninger relatert til akvatisk miljø, både marint miljø og ferskvann. Stasjonen har en internasjonalt kjent infrastruktur for testing av ballastvannsrenseteknologi i tillegg til fasiliteter for et mangfold av ulike typer forsøk knyttet til akvakultur, men også økosystemforsøk og effekter av ulike miljøpåvirkninger relevant for andre industrisektorer og for forvaltning.

Arbeidsoppgaver

NIVA er i sterk vekst og stasjonen utgjør en sentral og viktig forskningsfasilitet for NIVA. Videreutvikling av stasjonen for tilpasning til NIVA og samfunnets fremtidige forskningsbehov vil derfor være en viktig oppgave for ny leder.

Stillingen vil inneha følgende hovedoppgaver:

 • Ha overordnet ansvar for administrasjon, drift og vedlikehold.
 • Sørge for nødvendige konsesjoner og tillatelser.
 • Være rådgiver og samarbeide med NIVAs ledelse om utvikling av tjeneste- og servicetilbud ved stasjonen som en del av NIVAs strategi og utvikling.
 • Være stasjonens ansikt utad og kontaktpunkt mot stasjonens kunder, både interne og eksterne.
 • Bidra til å se behov og å finne tekniske løsninger knyttet til stasjonens aktiviteter.
 • Synliggjøre og markedsføre stasjonens fasiliteter og muligheter internt og eksternt.
 • Sikre godt og inspirerende arbeidsmiljø.

Stillingen innehar personalansvar for åtte medarbeidere og vil inngå i forskningsledergruppen. Stillingen rapporterer til en av NIVA’s forskningsdirektører.

Kvalifikasjoner

 • M.Sc. eller tilsvarende innen en fagretning som er relevant for forskningsstasjonen; f.eks. akvakultur, vannteknologi, vannrensing, biologiske fag, eller forsøksvirksomhet innen akvatisk miljø.
 • Erfaring fra relevant driftsmiljø.
 • Ledelseserfaring, enten ledelse av medarbeidere i faglige prosjekter eller personalledelse.
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Hvem er du?

Vi ser etter deg som har interesse for å legge til rette for anvendt forskning og som forstår prosjektene våre, og som kan være bindeleddet mellom forskere/kunder og stasjonens medarbeidere. Du motiveres av å finne gode løsninger i samhandling med andre, samtidig som du kan se de strategiske linjene. Du har ambisjoner om å videreutvikle stasjonen og teamet, og blir motivert av å jobbe sammen med engasjerte, dyktige kollegaer. Du kan være en beslutningsdyktig og handlekraftig leder når det trengs.

Inkludering og mangfold

NIVA har et viktig samfunnsoppdrag som kunnskapsleverandør nasjonalt og internasjonalt. Vi har behov for mangfold fordi ulike perspektiver fremmer nytenkning, innsikt og gir bedre beslutninger, og ikke minst mobiliserer potensialet til medarbeiderne våre. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Søknader leses fortløpende og kanditater kan bli kalt inn før søknadsfristen går ut.

NIVA tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling med utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø preget av engasjerte, dyktige og sosiale medarbeidere i et multikulturelt miljø
 • Gode, konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger og fleksibilitet

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Christopher Harman (Forskningsdirektør), 982 27 745
 • Anders Gjørwad Hagen (Forskningsleder), 959 28 778
Powered by Labrador CMS