SPENNENDE JOBBMULIGHET VED Seksjon for miljøgifter VED NIVA!

Forskningsleder - Miljøgifter

Søknadsfrist: 31.03.2021

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider NIVA med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv. NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. NIVA arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, samt en forskningsstasjon ved Drøbak. NIVA har datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina. Totalt har NIVA-gruppen nesten 500 medarbeidere.

Vår forskningsleder for gruppen som arbeider med miljøgifter går inn i en ny stilling som forskningsdirektør og vi har behov for en ny forskningsleder.

NIVA har et bredt sammensatt forskermiljø med kompetanse til å forstå alle aspekter knyttet til forurensning i tett kontakt med problemeiere og myndigheter. Seksjon for miljøgifter dekker et bredt spekter av problemstillinger knyttet til ulike miljøgifter og forsøpling, inkludert plastforsøpling og forekomst av mikroplast i miljøet. Gruppen består av 20 kompetente medarbeidere som kartlegger, overvåker, og forsker for å finne løsninger som begrenser tilførsler og effekter av forurensning. Det er helt sentralt i arbeidet med miljøgifter at man har egnede metoder for å spore kilder, kartlegge belastning, overvåke tilstand i miljøet og vurdere effekter av forurensningen. Metodeutvikling er derfor en sentral del av NIVAs arbeid med miljøgifter, som kommer til direkte anvendelse i miljøundersøkelser og overvåkningsprogrammer, vurdering av konsekvens og økologisk risiko, identifisering av risikoreduserende tiltak og utvikling av tiltaksplaner.

NIVA har i dag 15 forskningsseksjoner, hver med 10-20 forskere, forskningsassistenter, ingeniører og PhD studenter. Forskningsleder rapporterer direkte til en av NIVAs forskningsdirektører og er en del av instituttets utvidede lederteam.

«NIVAs visjon er forskning for en bærekraftig framtid» - med verdiene kvalitet, relevans, intergritet og samspill.NIVAhar et godt omdømme, en sterk posisjon og engasjerte, dyktige medarbeidere.

Hovedoppgaver

Som forskningsleder i NIVA vil du være en viktig bidragsyter til å videreutvikle instituttet og sikre at vår forskning og rådgivning er relevant, kunnskapsbasert, med integritet og høy kvalitet. Godt samspill er viktig for å finne gode løsninger på tvers av faglige - og organisatoriske grenser, med eksterne partnere, såvel som i arbeidsmiljøet internt.

Du vil bidra i utvikling og implementering av faglige strategier, samt videreutvikle instituttets posisjon med spesielt ansvar for seksjonens kjerneområder. Du bør ha godt inngrep med markedet, bl.a. med myndigheter og næringslivet og vil ha et overordnet ansvar for kundekontakt, profilering, akkvisisjon og inntekter. Et annet viktig ansvarsområde, er å sikre seksjonens forskningsfaglige utvikling og innovasjon, samt en god kopling av forskning og anvendelse.

Forskningsleder har også ansvar for seksjonens personale, kompetanseutvikling, HMS, og prosjekt- og kvalitetsstyring. Vi vektlegger du er en god rollemodell og kulturutvikler som bidrar aktivt i arbeidsmiljøet.

Du vil også kunne stille egen fagkompetanse til rådighet i relevante prosjekter.

Kvalifikasjoner og erfaringer

Vi ser etter en leder med med høy akademisk kompetanse, primært dr. grad innen forskningsområder knyttet til forurensning med hovedvekt på ett eller flere av seksjonens arbeidsområder. I tillegg har rett kandidat gode lederferdigheter og relevant ledererfaring fra forskningsrelaterte organisasjoner.

Vi vil vektlegge at du har:

 • bred erfaring fra å initiere og lede forskningsprosjekter nasjonalt og/eller internasjonalt innen seksjonens primære fag- og markedsområder
 • bredt nettverk og god markedsoversikt spesielt innen industrirelaterte forurensingsutfordringer
 • erfaring med næringsrettet og forvaltningsrettet forskning, for eksempel knyttet til prosessindustri, gruvevirksomhet, offentlige sektorer, overvåkning og tiltaksplaner
 • relevant kunnskap om forskningsfinansiering, særlig Forskningsrådets programmer og EU.
 • minst 3-5 års ledelseserfaring fra lignende virksomhet/oppdragsforskning

Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk (evt. andre skandinaviske språk) og engelsk er en forutsetning.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som drives av å løse forurensingsutfordringer i samarbeid med samfunnsaktører og medarbeidere med forskjellig kompetanse. Du er en åpen og nysgjerrig person, og som leder har du evne til å inspirere og lede til nytekning samtidig som du kan ta beslutninger, gjennomføre prioriteringer og delegere. Du er involverende, teamorientert og relasjonsskapende – både internt (team) og eksternt, og blir motivert av å lede og utvikle talentfulle medarbeidere.

NIVA tilbyr

 • Utfordrende og inspirerende oppgaver ved Norges ledende vannforskningsinstitutt med en bred prosjektportefølje og et omfattende internasjonalt kontaktnettverk.
 • Muligheten til å bidra til retning av miljøforskning ved instituttet
 • Stimulerende, internasjonalt arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere.
 • Konkurransedyktige forhold og lønn, pensjonsordninger og forsikringsytelser

Søkere kan bli evaluert og kontaktet før søknadsfristen.

Beliggenhet: Oslo

Webcruiter-ID: 4352985818

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Marianne Olsen (Forskningsdirektør), 957 22 951
 • Anne Smedstad (HR-direktør), 995 04 850
Powered by Labrador CMS