LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

Forskningssjef - NINA Tromsø

Søknadsfrist: 14.08.2022

Norsk institutt for naturforskning

NINA Tromsø har ca 30 ansatte, hovedsakelig forskere og teknisk personale. Vi har en bred aktivitet både innen terrestrisk og akvatisk naturforskning.

Viktige fagområder ved avdelingen er:
• Naturovervåking
• Klimaendringer
• Arealbruk
• Kunnskap for bærekraftig forvaltning av arter og bestander.

Norsk institutt for naturforskning (NINA), søker etter ny forskningssjef til vår avdeling i Tromsø. Vi ønsker oss en initiativrik og samarbeidsorientert forskningssjef til å lede avdelingen. Tar du utfordringen?

NINA Tromsø har ca 30 ansatte, hovedsakelig forskere og teknisk personale. Vi har en bred aktivitet både innen terrestrisk og akvatisk naturforskning. Viktige fagområder ved avdelingen er: • Naturovervåking• Klimaendringer• Arealbruk• Kunnskap for bærekraftig forvaltning av arter og bestander.

Avdelingen gjennomfører prosjekter på oppdrag fra blant annet miljøforvaltningen, herunder regional og lokal miljøforvaltning og privat næringsliv. I tillegg utfører vi forskning finansiert fra Norges forskningsråd og andre internasjonale kilder. Avdelingen samarbeider med andre avdelinger internt i NINA så vel som eksterne nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. NINA er medlem i Framsenteret, nordområdesenter for klima- og miljøforskning, og har en sentral rolle i forskningsprogrammene ved Framsenteret.

Forskningssjefen har ansvar for avdelingens faglige og økonomiske resultater, samt personalansvar for avdelingens medarbeidere. Det legges særlig vekt på god ledelse, evne til å skape gode markedsrelasjoner og evne til å bidra til samarbeid mellom ulike fagområder i organisasjonen.

Sentrale oppgaver vil være å:

• bidra til positivt samarbeid og et godt arbeidsmiljø innen avdelingen og over avdelings- og instituttgrenser

• utarbeide faglige strategier, arbeidsmål og budsjetter for avdelingen samt oppfølging av vedtatte mål og årsplaner

• bidra til å utvikle nye fagområder og markeder

• stimulere til forskningsformidling

• representere NINA i Framsenteret

I tillegg til ansvar for egen avdeling vil forskningssjefen kunne tillegges sentrale NINA-oppgaver som er avdelingsovergripende.

Forskningssjefen rapporterer til NINAs direktør og inngår i NINAs ledergruppe.

Vi søker etter en person som har:

• relevant utdanning på master eller PhD-nivå innen NINAs fagområder

• ledererfaring eller gode lederegenskaper, utstrakte samarbeidsevner og gode egenskaper som inspirator

• god kjennskap til fag- og markedsområdene på avdelingen

• gode evner til å sette miljøforskning inn i et samfunnsmessig perspektiv

• gode evner til mål- og resultatorientering• god muntlig og skriftlig framstillingsevne (norsk og engelsk)

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner

• fleksitidsordning• medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning

• et trivelig, kreativt og spennende arbeidsmiljø

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Administrerende direktør Norunn S. Myklebust (tlf. 930 24 633) eller
  • HR-sjef Ingrid Ø. Ramberg (tlf. 992 71 270)

Søknad vedlagt CV sendes på e-post til Siri Svendsen, [email protected] Vitnemål og attester vil bli etterspurt senere i tilsettingsprosessen.

Søknadsfrist 14. august 2022

Powered by Labrador CMS