SPENNENDE JOBBMULIGHET VED NIFU NORDISK INSTITUTT FOR STUDIER AV INNOVASJON, FORSKNING OG UTDANNING!

Forskningsleder for studier av kompetanse og omstilling

Søknadsfrist: 23.09.2022

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU er et uavhengig forskningsinstitutt med omlag 85 ansatte. Våre forskningsområder omfatter hele det kunnskapspolitiske området - fra grunnopplæring og høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet.


Vår forskning er utfordringsdrevet og handlingsorientert, og forskningsresultatene er ofte kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger. Instituttet er sertifisert som Miljøfyrtårn.Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, religion og etnisk bakgrunn.

Synes du skjæringsfeltet mellom forskning og kunnskapspolitikk er spennende?

Vi søker leder for studier av kompetanse og omstilling

NIFU har nylig omorganisert sin faglige virksomhet og etablert et nytt forskningsområde for studier av kompetanse og omstilling. Sentrale tema for det nye området vil bl.a. være livslang læring og kompetansebehov knyttet til innovasjon, samfunnsutfordringer og omstilling i arbeidslivet. Forskningsleder har faglig lederansvar og personalansvar for forskergruppen, og vil utgjøre den sentrale drivkraften i utviklingen av fagområdet – i nært samarbeid med forskergruppen og instituttets andre områder. Stillingen inngår i instituttets ledergruppe og rapporterer til direktør.

Vi legger vekt på personlig egnethet og søker deg som er samarbeidsorientert, selvstendig, kreativ og nytenkende, og som kan bidra i et godt arbeidsmiljø. Les mer her: www.nifu.no

Forskningslederens viktigste oppgaver er:

 • Strategisk og faglig utvikling og profilering av forskningsområdet
 • Utvikling og oppfølging av forskerne på området
 • Utvikling av prosjektportefølje og nettverk
 • Prosjektledelse og gjennomføring av egne forskningsprosjekter
 • Kvalitetssikring av prosjekter og søknader
 • Aktiv medvirkning i strategisk og faglig utvikling av instituttet

Forskningslederfunksjonen er treårig med mulighet for forlengelser. Forskningsleder ansettes fast som forsker i NIFU, med funksjon som forskningsleder.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad eller tilsvarende, samt solid forskningskompetanse på relevante fagområder
 • Erfaring fra oppdragsforskning og/eller bidragsforskning
 • Godt faglig overblikk
 • God innsikt og sterk interesse for kompetansepolitikk og omstillingsprosesser - nasjonalt og internasjonalt
 • Gode faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, gjerne bred kontaktflate mot relevante oppdragsgivere og beslutningstakere
 • God evne til å kommunisere og formidle forskning skriftlig og muntlig
 • Interesse og evne til å lede forskere og faglige medarbeidere
 • Høy arbeidskapasitet

Erfaring fra forskningsledelse er en fordel. Erfaring fra politikkutvikling, utvikling av kunnskapsgrunnlag eller rådgivning på det kunnskapspolitiske feltet i departement, direktorat, internasjonal organisasjon eller liknende, teller positivt.

Det kreves svært gode kunnskaper i norsk, alternativt svensk eller dansk, samt gode engelskferdigheter.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Et stimulerende, tverrfaglig forskningsmiljø med høy synlighet i media og en spennende forskningsportefølje tett på kunnskapspolitiske beslutningsprosesser
 • En faglig og personlig utfordrende og utviklende stilling
 • Gode velferdsordninger, medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønn etter avtale

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekter Relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Eventuelle relevante publikasjoner fra de siste fem år. Inkluder gjerne relevante rapporter, kronikker og liknende formidlingsarbeid (maks fem)
 • Tre referanser, med informasjon om navn, telefonnummer og relasjon til deg

Kontaktpersoner:

 • Direktør Vibeke Opheim, Tlf. 415 53 903

Alle søknader behandles konfidensielt.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS