LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Forsker - patologi

Søknadsfrist: 15.11.2020

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger
Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2021 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Spennende forskerstilling innen patologi, produksjonsdyr, sports- og familiedyr

Veterinærinstituttet søker etter en forsker innen patologi, produksjonsdyr, sports- og familiedyr. Stillingen er plassert ved Seksjon for høyrisikoagens og patologi. Seksjonen arbeider med diagnostikk, beredskap, overvåking, forskning og kunnskapsformidling vedrørende helse hos dyr.

Det er for tiden 26 ansatte ved seksjonen. Seksjonen er nasjonalt referanselaboratorium for patoanatomisk diagnostikk og ellers for diagnostikk av flere alvorlige infeksjonssykdommer hos dyr. Seksjonen er OIE-referanselaboratorium for Chronic wasting disease (CWD). Ved seksjonen arbeides det også med forskning på infeksjonssykdommer, multifaktorielle sykdommer og ernæringsrelaterte sykdommer hos dyr. Vi samarbeider med universitets- og forskningsmiljø i inn- og utland, og gir forskningsbasert forvaltningstøtte til Mattilsynet og andre myndigheter.

Stillingen får arbeidssted ved Veterinærinstituttets nye og moderne lokaler på Ås, med forventet innflytting i løpet av 2021. Veterinærinstituttet holder for tiden til på Adamstuen i Oslo.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være patoanatomisk diagnostikk, beredskapsarbeid og forskning knyttet til produksjonsdyr, forsøksdyr, sports- og familiedyr. Vedkommende vil gå inn i diagnostikkturnus med øvrige patologer og vil få en vesentlig rolle for å utvikle digital patologi på husdyrområdet.

Den som tilsettes skal bidra til god samhandling og godt samarbeid på tvers i organisasjonen og skal bidra til å harmonisere diagnostikken mellom enhetene i Veterinærinstituttet.

Stillingen gir en spennende mulighet til å drive diagnostikk, forskning og rådgivning knyttet til problemstillinger av stor betydning for forvaltning og næringsliv.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

 • Veterinærmedisinsk embetseksamen er et krav for stillingen
 • Doktorgrad eller diplomatstatus innen veterinær patologi er ønskelig, men ikke et krav
 • Erfaring med diagnostikk og forskning innen produksjonsdyr-, sports- og familiedyrpatologi er ønskelig
 • Erfaring med digitalisering og videreutvikling av patoanatomisk diagnostikk vil bli vektlagt
 • Vitenskapelig produksjon, erfaring med forsøksdyrpatologi og god kjennskap til norsk husdyrproduksjon vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk er et krav for stillingen

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og sterkt motivert for å drive diagnostikk og forskning
 • Du er initiativrik og kvalitetsbevisst
 • Du er samarbeidende og har god gjennomføringsevne
 • Du arbeider systematisk, nøyaktig og selvstendig

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: Fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Veterinærinstituttet tilbyr

 • en interessant stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1108, 1109, 1110 eller 1183 avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Kristian Hoel.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Referansenr: 25/20

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Powered by Labrador CMS