LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Forsker innen villfiskhelse

Søknadsfrist: 11.12.2022

Veterinærinstitutt

Veterinærinstitutt er et forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nåes gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.


Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.


Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referanselaboratorium for Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) på flere områder.


Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.


For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: www.vetinst.no.

Har du lyst til å jobbe med villfiskhelse?

Da ønsker vi å komme i kontakt med deg. Veterinærinstituttet søker nå etter en forsker innen villfiskhelse og er på jakt etter deg som er engasjert i eller har interesse for dette fagområdet.

Stillingen er plassert i seksjon for Havbruk, villfisk og velferd, som ligger under avdeling for Fiskehelse og fiskevelferd. Seksjonen jobber med kunnskapsstøtte til myndighetene, samfunnskontakt og forskningsprosjekter innenfor områdene havbruk, havbruksteknologi, samt sykdom og velferd hos både villfisk og oppdrettsfisk. Seksjonen har i dag 9 engasjerte forskere fordelt i Brønnøysund, Trondheim, Bergen og Ås. Seksjonen er preget av selvstendige ansatte med egne ansvarsområder, og vi har et godt arbeidsmiljø med en uformell omgangstone. Ansatte ved seksjonen deltar blant annet i Veterinærinstituttets beredskap, Fiskevelferdsforumet, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi og Styringsgruppen for trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Kunnskap om helse og velferd hos villfisk er begrenset, men samfunnets behov for denne kunnskapen er betydelig. Ikke minst gjelder det kunnskap om hvordan menneskeskapte påvirkningsfaktorer som akvakultur, introduserte organismer, habitatsinngrep og klimaendringer påvirker villfiskens helse og velferd. Det er forventet at du kan delta i, lede og ta initiativ til forskningsprosjekter innenfor enkelte av disse problemstillingene. En hovedoppgave for Veterinærinstituttet er utarbeidelse av risikovurderinger, høringssvar og annen kunnskapsstøtte til myndighetene. Bestillingene omfatter risikovurderinger knyttet til åpning av fiskens vandringsveier, flytting av potensielt smitteførende vann, smitteinteraksjon mellom villfisk og oppdrettsfisk, kultivering, innlandsoppdrett mm. Du vil, i samarbeid med andre forskere ved instituttet, delta i dette arbeidet. Veterinærinstituttet koordinerer også Miljødirektoratets genbankprosjekt for vill laksefisk som ivaretar arvemateriale fra truede bestander. Prosjektet samler inn vill stamfisk, avkom oppbevares i dedikerte genbankanlegg eller frossen sædbank og brukes deretter til reetablering av bestandene. God fiskehelse og -velferd er viktig for genbankdriften, og du vil bli involvert både i det operativt fiskehelsearbeid samt forsknings og utredningsarbeid med problemstillinger relatert til prosjektet.

Kvalifikasjoner

Det kreves

 • norsk autorisasjon som veterinær eller fiskehelsebiolog
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk

Det er også ønskelig at du har førerkort klasse B.

I tillegg vil vi vektlegge

 • interesse for og kunnskap om fiskehelse
 • doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen et relevant biologisk fagfelt
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk
 • erfaring med akvatisk feltarbeid
 • kjennskap til norsk akvakulturnæring og -forvaltning
 • kjennskap til norsk miljøforvaltning
 • erfaring med prosjektanskaffelser og vitenskapelig publisering
 • kontaktnettverk relevant for stillingen
 • interesse for epidemiologi og biostatistikk
 • gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • er faglig ambisiøs og jobber grundig og målrettet
 • er fleksibel og selvstendig og liker å jobbe effektivt i team
 • er pålitelig og samvittighetsfull
 • er samhandlende og inkluderende, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • er åpen om egne ideer og nysgjerrig på andres ideer og faglige kompetanser
 • har evne til å utvikle, formidle og visualisere ideer og resultater

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1108, 1109, 1110 eller 1183, avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad, og du oppfordres til å reflektere kort om din motivasjon for å søke stillingen. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Eirik Biering eller seniorforsker Åse Helen Garseth.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4584972868

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Eirik Biering (Seksjonsleder), 99539428
 • Åse Helen Garseth (fagansvarlig villfiskhelse), 48991095

Powered by Labrador CMS