Ledig stilling ved SINTEF

Forskere til avdeling Termisk Energi

Søknadsfrist: 30.09.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Vil du bidra til å forme fremtidens bærekraftige energiløsninger og jobbe i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

Avdeling Termisk Energi ved SINTEF Energi utvikler og gjennomfører prosjekter med utgangspunkt i utnyttelse, transport og lagring av termisk energi – fra industriell overskuddsvarme til biomasse og gass. Faglig bakgrunn innen relevante tema er en forutsetning.

Vi har en ledende rolle i flere internasjonale prosjekter innen Energieffektivisering i industrien, Bioenergi og CO2 fangst, transport og lagring (CCS). Vi leder blant annet HighEFF, som er verdens største forskningssenter innen Energieffektivisering (FME: Forskningssenter for Miljøvennlig Energi) og vi deltar i tilsvarende senter på Bioenergi og CCS.

Sentralt i vår strategi er samspillet mellom laboratorieforsøk og matematiske modeller innen varmeteknikk. Det betyr at vi utvikler og bygger avansert utstyr i laboratoriet. Dette benyttes til å fremskaffe data av høy kvalitet. Eksperimentelle data er nødvendig for å utvikle og forstå matematiske modeller, samt for validering av prosesser og komponenter.

I SINTEF har du mulighet til å utvikle dine ferdigheter på mange områder, både i retning av faglig ekspertise, prosjektledelse og linjeledelse. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. En stilling hos oss innebærer prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia, i tillegg til faglig utvikling. Erfaring fra prosjektarbeid og -utvikling i næringslivet vil kunne bidra til å påvirke den stillingen du eventuelt trer inn i.

Vi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid med NTNU i mange av prosjektene våre og i laboratoriene.

Vi søker nysgjerrige personer med relevant bakgrunn på mastergrads- eller ph.d.-nivå, og som har evner og lyst til å jobbe innen våre fagområder. Industrierfaring vil være en styrke.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

Søknader vurderes fortløpende.

Søk på stillingen

Hjemmeside: www.sintef.com