LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskere til avdeling Elkraftteknologi - SINTEF Energi 

Søknadsfrist: 01.10.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Energi søker Forskere til avdeling Elkraftteknologi

Har du lyst til å utvikle teknologi for bærekraftig elektrifisering av samfunnet i et ledende internasjonalt forskningsmiljø?

SINTEFs visjon er Teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i over 70 år. FNs bærekraftsmål står også sentralt i vårt arbeid. Vi er på jakt etter flere forskere som vil være med og forme fremtidens energiløsninger.

Avdeling Elkraftteknologi ved SINTEF Energi har i dag over 50 engasjerte medarbeidere som utvikler og gjennomfører prosjekter som bidrar til det grønne skiftet. 

Eksempler på det vi gjør i våre prosjekter er:

  • utvikling og testing av miljøvennlige elektriske isolasjonsmaterialer
  • integrering av digitale sensorer for overvåking av elkraftkomponenter
  • utvikling og testing av teknologi for våre satsningsområder, som havvind og elektrifisert transport

Prosjektene våre er tilpasset kundenes spesifikke behov og krever god dialog i forberedelse og gjennomføring av prosjektene. Våre kunder består av både norske og internasjonale virksomheter, fra små og mellomstore bedrifter til store globale selskaper. Vi har også et nært samarbeid med elkraftmiljøet ved NTNU, bl.a. gjennom felles laboratorier og samarbeid om Master- og Ph.D-utdanning.

Som forsker i avdelingen får du mulighet til å bruke og utvikle dine ferdigheter på mange områder. Det er en fordel om du har interesse for og erfaring fra laboratoriearbeid, da mye av vår aktivitet er basert på en kombinasjon av teoretisk og eksperimentell forskning.

Det er viktig at du har evne og vilje til lagarbeid siden våre prosjekter som oftest krever innsats fra flere fagpersoner. I tillegg til faglig utvikling, så får du jobbe med prosjektutvikling, prosjektledelse og forskningsformidling, samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt. Gode kommunikasjonsevner er viktig for å lykkes som forsker hos oss.

Vi søker deg med relevant bakgrunn på mastergrads- eller ph.d.-nivå innen elkraftteknikk, fysikk, materialteknologi, eller lignende. Arbeidserfaring kan være en fordel, men er ikke et krav. Vi ser også etter kandidater som leverer masteroppgave eller ph.d i 2024, for oppstart høsten 2024.

Vi kan tilby deg:

  • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et miljø med svært kompetente medarbeidere
  • Et inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
  • Et verdensledende forskningsmiljø, der våre løsninger har stor samfunnsmessig betydning
  • En variert og fleksibel arbeidshverdag
  • Konkurransedyktig og avtalefestet lønn
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS