LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker(e) maskinlæring – Software Product Innovation

Søknadsfrist: 17.10.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innenfor digitale teknologier, teknologiorienterte samfunnsfag og helse. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.

Vil du være med å utvikle fremtidens beslutningsstøttesystemer basert på maskinlæring?

I 70 år har SINTEF Digital levert banebrytende produkter og teknologier. Fra den første norskbygde datamaskinen til kunstig intelligens og verdensledende 3D-kameraer til industrien. Vi har solid tverrfaglig kunnskap om hvordan digital transformasjon kan styrke næringslivet og det offentlige nasjonlt og globalt. Bredden i vår forskning, kreativiteten i vår innovasjonsevne og styrken i vår gjennomføringskraft i samarbeid med våre kunder bidrar sterkt til å utvikle samfunnet gjennom nyskapende teknologiutvikling.

Avdelingen Software Engineering, Safety and Security (SESS) har ca 55 ansatte og er en del av SINTEF Digital. Software Product Innovation (SPIN) er en av 5 faggrupper i SESS og består av 13 personer som jobber tverrfaglig innenfor fagområdene:

 • Stordata-analyse, maskinlæring, metodeutvikling og visualisering for beslutningsstøtte
 • Semantisk matching, ontologier og kunnskapsbaserte systemer
 • Programvareutvikling, systemdesign og arkitekturarbeid på ulike nivå
 • Smarte samfunn: Bruk av private og offentlige/åpne data innen ulike sektorer
 • "Resilience engineering": Økt motstandsevne mot og forbedret håndtering av krisesituasjoner

Vi er dypt inne i en global digitaliseringsbølge og et grønt skifte som akselererer produkt- og tjeneste-uviklingen for næringslivet og det offentlige. Fagområdene stordata, programmering, maskinlæring og kunstig intelligens står spesielt sentralt i denne utviklingen, men det er også viktig å tilgjengeliggjøre data, trekke ut essensiell informasjon via dataanalyse og representere kunnskapen via semantiske modeller som ontologier, og denne kunnskapen skal igjen gjerne brukes til sanntids beslutningsstøtte gjennom effektive visualiseringsmetoder av data, informasjon og modellresultater.

Forskningsgruppa SPIN arbeider midt inne i dette feltet, fra arkitekturmodellering, analyse og modellutvikling til prototypeløsninger for beslutningstøtte i varierte, spennende og utfordrende problemstillinger for norske og internasjonale virksomheter. Vi kombinerer dyp teknisk og forskningsmessig spisskompetanse med næringsforståelse og domenekunnskap for å utvikle løsninger som beveger forskningsfronten framover gjennom nye innovative løsninger og demonstratorer.

Vi søker deg som brenner for å flytte forskningsfronten innen dataanalyse, kunstig intelligens og maskinlæring, og vil legge til rette for at man gjennom jobben i SINTEF kan videreutvikle seg som forsker gjennom en doktorgrad.

Vi arbeider kundefokusert i våre prosjekter og du må kunne møte oppdragsgivere, skape ideer og realisere innovative løsninger sammen med dem. Samtidig motiveres du av å spre kunnskap gjennom media, profesjonelle nettverk, samt internasjonale konferanser og publikasjoner.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Implementere og evaluere nye maskinlæringsalgoritmer med spesielt fokus på "Deep Neural Nets, "Generative Models" og "Unsupervised Learning"
 • Bidra til å utvikle og gjennomføre en forskningsagenda med spesielt fokus på å utforske trening av dype nevrale nett i "unsupervised, supervised and self-supervised settings".
 • Bidra til tett forskningssamarbeid i SPIN, SESS og på tvers i SINTEF gjennom søknadsprosesser, metodeutvikling, analyser og publisering.

Vi ser spesielt etter deg med følgende kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen informasjons-og datateknologi, Matematikk, Kybernetikk eller statistikk med sterke akademiske resultater (gjennomsnittskarakter A eller B de to siste studieårene på en skala A-E der A er best).
 • Erfaring med maskinlæringsverktøy (TensorFlow, PyTorch, Keras, JupyterLab, etc.)
 • Førstehåndserfaring med (ett eller flere): "Time Series Forecasting and Analysis, (Deep) Generative Models, Graph Neural Network, NLP".
 • God kjennskap og erfaring med moderne programvareutviklingsmetodikk og erfaring med Python, R, Matlab eller andre egnede programmeringsspråk.
 • Relevant industri eller forskererfaring er et ekstra pluss.

Som person ser vi gjerne at du

 • Er kreativ, fleksibel og god til å motivere seg selv i en stilling med mye frihet.
 • Liker å bidra faglig i team, men også kan ta selvstendige oppgaver og bidra til å styrke arbeidsmiljøet sosialt.
 • Er god i å kommunisere og behersker norsk og engelsk godt (muntlig og skriftlig)

Hos oss får du:

 • Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning.
 • Spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansemiljø, og i nettverk med forskere og ledere i UiO, NTNU og øvrige partnere
 • En dynamisk og fleksibel arbeidshverdag med meget gode muligheter for faglig og personlig utvikling med stor frihet til å påvirke prosjekt og arbeidsoppgaver
 • Et sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Kontorsted er Trondheim, men du må regne med noe reisevirksomhet til forskningspartnere og oppdragsgivere i Norge og internasjonalt.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS