LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskere innen elektrisk distribusjonsnett og distribuerte energiressurser - SINTEF Energi

Søknadsfrist: 07.11.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet. FNs bærekraftsmål er førende for arbeidet i SINTEF. Vi er på jakt etter flere forskere som ønsker å være med og forme fremtidens energiløsninger.

I SINTEF Energi utvikler vi fremtidens bærekraftige energisystem. En viktig del av det, er et distribusjonsnett som kan møte fremtidens utfordringer og muliggjøre det grønne skiftet. I avdeling Energisystemer utvikler vi metoder og verktøy for nettintegrasjon av blant annet solenergi, batteri og elektrisk transport. Andre viktige tema vi forsker på er forbrukerfleksibilitet og drift og planlegging av distribusjonsnettet. Vi har stor aktivitet innen demonstrasjon av nye metoder og teknologier, både i laboratorium og i pilotprosjekt.

Vår forskningsaktivitet omfatter:

 • Elektrisk distribusjon (spenningskvalitet, nettovervåkning, nettdrift, kontrollsystem mm.)
 • Modellering, utvikling og nettintegrasjon av:
  • Solenergi og batteri
  • Ladeinfrastruktur for elektrisk transport
  • Energiknutepunkt og lokale energisamfunn
 • Samspill i kraftsystemet (TSO-DSO-koordinering, fleksibilitet, sektorkobling)

Vi søker engasjerte fagfolk med elkraftbakgrunn eller annen relevant bakgrunn for fremtidens kraftnett, som har evne og lyst til å jobbe med og utvikle våre fagområder. Vi ser primært etter kandidater med doktorgrad, eller mastergradsstudenter med interesse for doktorgradsstudier. Kjennskap til norsk nettbransje og norskkunnskaper er en fordel, og vil bli tillagt stor vekt i vurderingen.

Våre forskere har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • Et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning
 • Et inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad
 • Konkurransedyktig og avtalefestet lønn
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS