Ledig stilling ved SINTEF

Forsker innen lasersveising og additiv tilvirkning

Søknadsfrist: 31.08.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

(English version below)

SINTEF Industri er SINTEFs største institutt med ca 490 ansatte i Trondheim, Oslo, Bergen og Porsgrunn. En av våre forskningsgrupper, Materialers integritet og sveising søker nå etter en forsker som har interesse innen områder som lasersveising, additiv tilvirkning, materialteknologi og materialintegritet.

Dette ønsker du jobbe med:

 • Gjennomføring av oppdrags-, innovasjons- og strategiske forskningsprosjekter
 • Planlegge og lede prosjekter innen dine fagområder
 • Initiering av oppdrags-, innovasjons- og strategiske forskningsprosjekter
 • Utvikle kundekontakter og relasjoner

For oss er det viktig at du har kunnskap innen:

 • Sveisemetallurgi og fysikalsk-metallurgi med fokus på stål og aluminiumslegeringer
 • Erfaring med bruk av utstyr for lasersveising og laserbearbeiding.
 • Additiv tilvirkning.
 • Numerisk kompetanse for analyse og simulering av fysikalsk-metallurgiske prosesser
 • Erfaring innenfor metallurgisk materialkarakterisering og metallografi.
 • Prosjektutviklingsferdigheter for utarbeidelse av prosjektsøknader og prosjektledelse

Du er:

 • PhD-utdannet innenfor relevante naturteknologiske fag
 • Ansvars og kvalitetsbevisst med gode kommunikative evner både skriftlig og muntlig i norsk eller engelsk.
 • Nysgjerrig med stor evne og vilje til å opparbeide deg ny kompetanse etter behov
 • Ryddig og nøyaktig med kapasitet til å levere resultater og møte kundeforventninger
 • Relasjons- og samarbeidsorientert med positiv og konstruktiv grunnholdning

Vi vil gi deg:

 • Et internasjonalt anerkjent, dynamisk og motiverende arbeidsmiljø, hvor ingen eksterne eiere som tar utbytte av verdiene du skaper.
 • Helt unike muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter ansvar og initiativ
 • Gode muligheter for å påvirke egne aktiviteter og egen prosjektportefølje
 • Deltakelse i faglig utviklende og innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med industri
 • Et prisvinnende samarbeid med ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler
 • En dynamisk og fleksibel arbeidsdag
 • Konkurransedyktig lønn basert på kvalifikasjoner, samt gode pensjons- og forsikringsordninger

Oppstart: Høsten 2020

Ytterlige spørsmål om stillingen- ta gjerne kontakt.

Scientist within laser material processing and additive manufacturing

Are you interested in developing the future's manufacturing technologies?

We are looking for a new team member to join the research group for materials integrity and welding in SINTEF Industry.

Together with colleagues, you will work to develop laser welding and additive manufacturing technologies for stronger, better and durable products with increased industrial productivity and for applications such as energy production, transport/mobility, industry and buildings. You will work in a flexible and robust scientific environment together with costumers and collaborators. The tasks will be varied, and you will have the freedom and opportunity to develop new ideas and solutions which create value for both our customers and for society at large. You will be expected to have high ambitions for your personal- and professional- development, and will be supported by SINTEF in realizing these.

We are primarily seeking co-workers with PhD level qualifications or similar experience, and relevant background within laser welding and -materials processing, additive manufacturing and physical metallurgy for steel and aluminium.

Particularly relevant is experience and competence in the following areas:

 • Welding metallurgy and physical metallurgy with focus on steel and aluminium
 • Experience in using equipment for laser welding and laser-processing (cutting, cladding, surface processing).
 • Additive manufacturing of metals.
 • Numerical simulation of welding or thermomechanical processes.
 • Experience in metallurgical characterisation and metallographic investigations
 • R&D, project work and project management

We are looking for a colleague who:

 • Is solution oriented, and can be imaginative in realizing the needs of our costumers.
 • Is proactive and can work effectively across multiple initiatives in parallel
 • Has strong analytical skills, and is structured and systematic
 • Embraces new challenges and seeks to grow their professional competence base
 • Can work independently as well as in a team, and can build and maintain professional- and customer- networks
 • Has a good grasp of written and spoken English and preferably one of the Scandinavian languages

We offer:

 • Exciting tasks in an internationally recognized, dynamic and motivating working environment
 • Great opportunities for professional and personal development in an organization that values responsibility and initiative
 • Participation in innovative national and international projects in close collaboration with industry
 • Collaboration with academic staff and students at national and international universities and research institutes
 • Flexible working hours, a salary based on qualifications, child day care facilities, good pension and insurance schemes.

Start: From autumn 2020.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com