LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker innen kraftmarked- og energisystemmodellering

Søknadsfrist: 30.04.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Vi søker forsker innen kraftmarked- og energisystemmodellering

Vil du bidra til å utvikle teknologi for et bedre samfunn?

I SINTEF Energi jobber vi i tett samarbeid med industri og offentlige aktører for å utvikle fremtidens bærekraftige energiløsninger. Vi søker deg som har lyst til å jobbe med forskning, utvikling og programmering knyttet til matematiske metoder, modeller og analyser av fremtidens nordiske og europeiske energisystem ved hjelp av nye og etablerte modeller. Et viktig tema for utvikling av modellene er utnyttelse av større mengder av data gjennom maskinlæring og tungregning.

Kan norsk vannkraft bli et grønt batteri for Europa? Hvordan kan kraftmarkeder levere fleksibilitet for å integrere variabel fornybar kraftproduksjon? Fremtidens markedsmodeller må være i stand til å gi gode svar på disse spørsmålene, bl.a. for å realisere verdien av norsk vannkraft i et fremtidig europeisk nullutslipps kraftsystem. Du vil jobbe med tema som f.eks. betydningen av endringer i markedsdesign, sektorkobling, tettere integrering av det nordiske system mot Europa og den pågående digitaliseringen.

Vi utvikler konsepter, metoder og markedsmodeller for systemanalyse, prisprognosering og driftsplanlegging i kraftsektoren, hvor vannkraften spiller en sentral rolle i det nordiske system. Innenfor kraftmarkedsmodellering og vannkraftoptimering har vi tett samarbeid med NTNU og jobber med spennende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fagmiljø jobber sentralt i forskningssentrene for miljøvennlig energi HydroCen, Cineldi og NTRANS som adresserer fremtidens rolle av kraftsystemet i omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Kunnskap om optimering og kraftmarkedsforståelse er et krav.

I tillegg er ferdigheter innen ett eller flere områder ønskelig:

  • Programmering av modeller og algoritmer (Python, Julia, C++)
  • Kraftmarkedsmodellering og -analyser
  • Kraftsystem- og lastflytanalyser
  • Maskinlæring og kunstig intelligens
  • Samfunnsøkonomi

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid
  • Lønn etter avtale

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS