Ledig stilling ved SINTEF

Forsker innen energisystemanalyse og modellerering

Søknadsfrist: 16.08.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø? 

Avdeling Energisystemer forsker på kraft-, energisystemanalyse blant annet gjennom optimering og prediktive metoder. Vi utvikler og anvender modeller innen energisystemer og markeds- og vannkraftoptimering, nasjonalt og internasjonalt. Vi søker kandidater som styrker oss innen utvikling, analyse og anvendelse av komplekse energisystemmodeller. Dette gjøres i økende grad gjennom anvendelse av datadrevne metoder.

Vi søker forskere på mastergrads- eller doktorgradsnivå med relevant bakgrunn innen elkraft, energi og miljø, industriell økonomi, data science, kybernetikk, matematikk, fysikk eller økonomi. Det er en fordel med noen års forskningserfaring, men dette er ingen forutsetning for ansettelse.

Vi søker personer som kan bringe viten og vilje til vårt team innen ett eller flere av følgende områder:

 • Modellering og analyse av kraft- og energisystemer generelt
 • Analyse innen vannkraftdominerte systemer spesielt
 • Bruk av datadrevne metoder, prediksjon og stor-datateknikker innen energi
 • Økonomisk analyse av energirelaterte problemstillinger
 • Kjennskap til nordiske/europeiske modeller for kraft- og energianalyse
 • Evnene og vilje til å aktivt delta i utvikling av teamets strategi og prosjektportefølje

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering, omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

SINTEF sin visjon er "Teknologi for et bedre samfunn". Det er forventet at man til en stor grad klarer å være selvdrevet samtidig som man arbeider for å realisere SINTEF sin visjon som et lag. Vi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid i mange av våre prosjekter.

Vi tilbyr:

 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Kandidater vurderes fortløpende og vi oppfordrer til å søke tidlig. 

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.no