LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker innen automatisert og bærekraftig sjømatproduksjon

Søknadsfrist: 05.01.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

SINTEF søker neste generasjon problemløsere

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til vekst, innovasjoner og løsninger for våre kunder og samfunnet. Sammen med våre kunder jobber vi hver dag med å skape samfunnsnytte og konkurransekraft. FNs bærekraftsmål er førende for arbeidet i SINTEF. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn.

Verden står ovenfor en utvikling med økende befolkning og velstandsvekst, noe som betyr at produksjon, uttak og utnyttelse av biologiske ressurser skjer på en bærekraftig, effektiv og lønnsom måte. Innen 2050 trenger verden minst 70% mer mat enn i dag og teknologiutvikling for å sikre mer bærekraftig matproduksjon gjennom fiskeri og havbruk er pekt på av FAO som et viktig bidrag til å sikre verdens befolkning nok mat.

Faggruppen Automatisert foredling utvikler teknologi og metoder for automatisert sjømatproduksjon fra slakting til ferdig produkt. Gruppen består av forskere med bakgrunn fra kybernetikk, fysikk, bioteknologi, matvitenskap, kuldeteknikk og energieffektivisering. I det daglige jobber vi med prosjekter som favner bredt innenfor automatisering i sjømatnæringen.

Noen eksempler er:

 • Maskinsyn og maskinlæring for automatisk kvalitetssortering på alt fra laks til snøkrabbe.
 • Robotstyring og robotlæring for å gjøre roboten i stand til å håndtere utfordrende objekt som sild, makrell og filet.
 • Griperdesign som gjør det mulig å håndtere sjømat og andre skjøre produkter uten forringelse og skade.

Gruppen jobber både på industrinære prosjekter og rene forskerprosjekter, og jobben består både i å kunne publisere ny forskning i vitenskapelige fora, samtidig som man hjelper industrien med å utvikle nye prototyper og ta i bruk ny kunnskap for å løse de framtidige utfordringene til sjømatnæringen. Faggruppen er en av fem faggrupper i avdeling Fiskeri og ny biomarin industri. Avdelingen skaper og leverer verdensledende kunnskap, metoder og teknologi for hele fiskeri- og havbruksnæringen. Vi opplever en økende etterspørsel etter vår kompetanse og søker derfor etter en forsker/seniorforsker med kunnskap og interesse for automatiserte og robotiserte løsninger for sjømatindustrien.

Arbeidshverdagen vil bestå av oppgaver innenfor disse områdene:

 • Prosjektutvikling og dialog med utstyrsleverandører og sjømatnæring
 • Teknologiutvikling i team, med fokus på utvikling av algoritmer, programmering av kamera og robotsystemer, bruk og programmering av simulatorer (f.eks. Unity, NVIDIA Isaac SDK), som en del av utviklingen av løsninger som bygger på kunstig intelligens eller maskinlæring
 • Planlegging og gjennomføring av test og verifikasjon av de utviklede løsninger på laboratoriet eller i en industriell setting
 • Medvirke til å utvikle nye prosjektideer og realisere dette gjennom salg og utforming av prosjektbeskrivelser
 • Delta aktivt i publisering innen nasjonal og internasjonale fora
 • Prosjektledelse

SINTEF søker deg som har:

 • Har mastergrad, sivilingeniør eller doktorgrad innen kybernetikk, robotikk, datateknikk, maskinlæring, kunstig intelligens, eller lignende
 • Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne
 • Har interesse for og gjerne erfaring fra fiskeri- og havbruksnæringen
 • Er nysgjerrig, engasjert og opptatt av faglig utvikling både for seg selv og teamet
 • Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn
 • Behersker norsk og engelsk både skriftlig og muntlig
 • Kommuniserer godt både internt og eksternt (muntlig og skriftlig)

SINTEF tilbyr:

 • Gode utviklings-/og karrieremuligheter
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team
 • Dyktige og trivelige kollegaer
 • Et levende og inspirerende fagmiljø som på flere områder er ledende i Europa
 • Internasjonale utfordringer og muligheter
 • Konkurransedyktig lønn og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Hvis du synes dette høres spennende ut, send oss en kortfattet søknad med CV og vitnemål.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS