LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker – Industriell kommunikasjon

Søknadsfrist: 31.10.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innenfor digitale teknologier, teknologiorienterte samfunnsfag og helse. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.

SINTEF er en av Norges mest kjente bedrifter og har i dag vokst til å bli et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Vårt rykte og vekst er et resultat av innovasjoner og løsninger vi har utviklet for våre kunder og for vårt samfunn. Vi benytter alle våre løsninger i det daglige, og mange av disse løsningene er utviklet ved instituttet SINTEF Digital.

Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært grunnlaget for vår virksomhet i mer enn 70 år. FN sine bærekrafts mål er i dag en viktig og naturlig del av SINTEF sin virksomhet, og vi rapporterer årlig vår måloppnåelse i en egen bærekrafts rapport.

Connectivity Technologies and Platforms er en av syv forskningsavdelinger i SINTEF Digital. Vi utvikler løsninger for våre kunder innenfor kommunikasjonssystemer, akustikk og navigasjon. Vår virksomhet er basert på oppdragsforskning der vi bidrar med vår kompetanse i teknologiutviklingsprosessen hos våre kunder, samtidig som vi flytter forskningsfronten innenfor våre fagfelt.

Vi ser nå etter en forsker som kan bli en del av vårt team i Trondheim for å jobbe med industriell kommunikasjon.

Her arbeider vi med å hjelpe industrien i å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi, samtidig som vi skal ivareta strenge krav til ytelse og sikkerhet. Dette krever på den ene siden dyp teknisk innsikt i kommunikasjonssystemer, men også en grunnleggende forståelse av behovene til våre samarbeidspartnere. I praksis sitter vi derfor i krysningspunktet mellom teknologi og forretningsutvikling, hvor det er minst like viktig å finne de riktige spørsmålene som å gi de riktige svarene.

Vi jobber tett med sluttbrukere og leverandører innen flere bransjer, blant annet prosess- og produksjonsindustri, offshore energi og transport. I tillegg ser vi at 5G begynner å bli aktuelt for industrielle anvendelser, og at 5G har potensiale til å endre hele økosystemet for industriell kommunikasjon. Vi er derfor overbevist om at SINTEFs rolle som brobygger mellom teknologi og marked bare vil bli viktigere og viktigere for norsk næringsliv i årene som kommer. Som vår nye forsker vil du bli en del av et team som forsker på industriell kommunikasjon i samarbeid med både nasjonale og internasjonale partnere. Vi opplever etterspørsel etter vår kompetanse, og du vil ha muligheten til å utvikle deg selv og teamet videre innenfor dette fagområdet. I tillegg til å jobbe som forsker er det forventet at du kan lede prosjekter og at du bidrar og tar en aktiv del i prosessen med å utvikle nye prosjekter i samarbeid med interne ressurser og våre industrielle partnere.

Du må ha utdannelse (M.Sc. eller tilsvarende) innen signalbehandling, elektronikk, kommunikasjonsteknologi eller kybernetikk og ha kompetanse innen følgende områder:

 • Kommunikasjonsprotokoller- og standarder
 • Embedded utvikling og programmering av mikro-kontrollere i C/C++.
 • Industriell kommunikasjon og automasjon
 • Evne til å bygge og opprettholde faglige og kunderelaterte nettverk og forstå markedsbehov
 • Evne til å kommunisere godt både på norsk og engelsk
 • Evne til å arbeide godt i mindre prosjekt team og levere resultater i henhold til avtalt tidsplan

SINTEF tilbyr sine ansatte

 • God ledelse og systematisk utvikling av ledelsestalenter
 • Et dokument og inklusivt arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som i flere år har blitt kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver
 • Unike muligheter for faglig og personlig utvikling i et kompetanse-basert miljø der nesten 60% av de ansatte forskerne har doktorgrad innen sitt fagfelt
 • Spesielt gode pensjons- og forsikringsvilkår, velferdstilbud og konkurransedyktige vilkår

Velkommen til SINTEF som den du her og den du ønsker å bli!

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS