Ledig stilling ved SINTEF

Forsker - Produktdesign nye marine arter

Søknadsfrist: 31.10.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vil du bli vår nye kollega?

Det økende matbehovet og knapphet på ressurser gjør det nødvendig med nye biomarine verdikjeder. Vi må utvikle løsninger for å produsere mat, fôr og råstoff for ulike anvendelser på en effektiv og klima- og miljøvennlig måte.

I SINTEF Ocean jobber vi langs hele verdikjeden for akvakultur. Vi er pådriver for å utvikle nye biomarine verdikjeder basert på lavtrofiske marine arter. Vi jobber i flerfaglige team med produksjonsbiologi og oppdrettsteknologi, maskinsyn og automasjon og modellering og prosessering for å lage gode løsninger for våre kunder. Vi tar nå i bruk produktdesign sammen med automasjon for å utvikle nye produksjonssystemer for lavtrofiske arter, blant annet for å resirkulere næringsstoffer fra fiskeoppdrett og biogassproduksjon i sirkulær bioøkonomi på land og i sjøanlegg, og for å utvikle effektive løsninger for industriell taredyrking.

Vi opplever en økende etterspørsel etter vår kompetanse og søker derfor en forsker/seniorforsker med relevant kompetanse innen produktdesign for nye lavtrofiske arter i akvakultur. Stillingen vil inngå i faggruppen Akvatiske bioressurser ved avdelingen Miljø og nye ressurser. Vi forsker på nye marine ressurser, havbruksteknologi, overvåking og modellering, marint miljø og klimaløsninger.

Vi er vertskap for Norsk senter for planktonteknologi og Norsk senter for tang- og tareteknologi.

Vi ønsker nå å styrke faggruppen med en produktdesigner/utvikler som vil jobbe sammen med våre forskere innen automasjon og maskinlæring.

Arbeidsoppgavene vil være innenfor følgende områder:

 • Utvikling og optimalisering av løsninger for produksjon av lavtrofiske arter i akvakultur
 • Utvikling av produksjonsutstyr for makroalgedyrking
 • Bidra til å utvikle et framtidsrettet team for akvakultur, med ny sirkulær bioøkonomi og løsninger for kostnadseffektiv oppskalering av makroalgedyrking i tett samarbeid med næringen og med andre forskere, ingeniører, teknikere og studenter
 • Publisering
 • Markedsføring
 • Prosjektutvikling
 • Videreutvikling av fag- og markedsområdet

Krav til stillingen som forsker:

 • Mastergrad eller doktorgrad innen produktdesign eller andre relevante fagområder.
 • Erfaring med programmering, mekanisering og produktutvikling
 • Kunnskap om/interesse for databehandling og 3D-printing
 • Faglig dyktig, engasjert, kreativ og nysgjerrig
 • Jobber godt i tverrfaglige team og har god gjennomføringsevne
 • Kommuniserer godt på norsk både internt og eksternt, muntlig og skriftlig
 • Behersker engelsk både skriftlig og muntlig
 • Ønskelig, men ikke krav: God kjennskap til akvakulturindustrien, dens aktører og potensialer

Vi tilbyr:

 • Gode utviklings-/og karrieremuligheter
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team
 • Dyktige og trivelige kollegaer
 • Et levende og inspirerende fagmiljø som på flere områder er ledende i Europa
 • Internasjonale utfordringer og muligheter
 • Konkurransedyktig lønn og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjon og forsikringsordninger

I SINTEF jobber vi for å utvikle teknologi for et bedre samfunn.

Kontorsted er Trondheim.

Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 31. oktober 2020.

Synes du dette virker spennende og vil høre mer?

Ta kontakt med:

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS