LEDIG STILLING VED SINTEF

Seniorforsker innen produksjonsbiologi

Søknadsfrist: 10.02.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vil du bli vår nye kollega og ta del i et entusiastisk og ambisiøst team som forsker lavtrofiske arter som ny mat- og fôrressurs i framtidens matsystemer?

I SINTEF Ocean utvikler vi muliggjørende teknologier for industriell utnyttelse av biomarine ressurser. Vi skaper innovasjon ved å utvikle bærekraftig sjømat, sirkulær bioøkonomi og naturbaserte klimaløsninger for våre kunder. Vår forskning bidrar til FNs bærekraftsmål, Paris-avtalen og det grønne skifte.

Det økende matbehovet og knapphet på ressurser gjør det nødvendig å utvikle nye biomarine verdikjeder. Vi må finne løsninger for å produsere mat, fôr og råstoff for ulike anvendelser på en effektiv klima- og miljøvennlig måte. I SINTEF Ocean jobber vi langs hele verdikjeden for akvakultur. Vi er pådriver for å utvikle marin yngelteknologi og nye biomarine verdikjeder basert på lavtrofiske marine arter. Vi jobber i flerfaglige team med produksjonsbiologi, oppdrettsteknologi, vannkvalitet, kjemiske- og molekylærbiologiske analyser, maskinsyn og reguleringsteknikk for å lage gode løsninger for våre kunder.

Vi opplever en økende etterspørsel etter vår kompetanse og søker derfor en motivert medarbeider med marinbiologisk kompetanse som er relevant for produksjon av lavtrofiske arter, oppdrett av marin yngel og sirkulær bioøkonomi. Stillingen opprettes i faggruppen Lavtrofiske bioressurser i avdelingen Fiskeri og ny biomarin industri. Vi forsker på nye konsepter for biologisk gjenfangst av næringsstoffer i avfallstrømmer fra blå og grønn sektor i nye sirkulære verdikjeder med mål om økt bærekraft og bedre ressursutnyttelse. Vi samarbeider tett med universiteter og næringsliv og er vertskap for Norsk senter for tang- og tareteknologi og den nasjonale infrastrukturen Norsk senter for planktonteknologi.

Vi ønsker nå å styrke instituttets satsing på nye fôrressurser med en seniorforsker innen produksjonsbiologi for lavtrofisk akvakultur, sirkulær bioøkonomi og nye marine arter i oppdrett. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, forskning på fisk og skalldyr med fokus på tidlige livsstadier, marine plante- og dyreplankton og bunndyr.

Arbeidsoppgavene vil være innenfor følgende områder:

 • Prosjektutvikling sammen med kollegaer og kunder nasjonalt og internasjonalt
 • Optimalisering av produksjonsmetoder i laboratorie- og pilotstudier
 • Lukking av livssyklus for nye arter i akvakultur
 • Deltakelse i klynger og industrinettverk
 • Forsøksplanlegging og -gjennomføring, databehandling og statistiske analyser Publisering og markedsføring på nasjonale og internasjonale arenaer

SINTEF Ocean søker deg som:

 • Har doktorgrad innen biologiske fag, helst marinbiologi og/eller akvakulturfag
 • Faglig dyktig, engasjert, kreativ, ambisiøs og nysgjerrig
 • Har god forståelse for havbruksnæringen/akvakultursektoren og marine økosystemer
 • Har erfaring med å utvikle nye ideer og realisere disse gjennom salg og utforming av prosjekter sammen med bedrifter
 • Har et internasjonalt nettverk for prosjektutvikling og samarbeid
 • Har erfaring med søknadsarbeid og prosjektledelse
 • Har erfaring med forsøksplanlegging- og gjennomføring innen eksperimentell biologi, samt kjennskap til moderne forskningsmetodikk og dataprosessering
 • Har en utmerket merittliste innen vitenskapelig publisering
 • Er nysgjerrig, initiativrik og inspireres av å finne nye løsninger og svar
 • Jobber godt selvstendig og i tverrfaglige team og har god gjennomføringsevne
 • Kommuniserer godt på engelsk, muntlig og skriftlig

SINTEF Ocean tilbyr:

 • Gode utviklings-og karrieremuligheter
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team
 • Dyktige og trivelige kollegaer
 • Et levende og inspirerende fagmiljø som på flere områder er ledende i Europa
 • Internasjonale utfordringer og muligheter
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og en konkurransedyktig lønn

Syns du dette virker spennende og vil høre mer? Ta kontakt med: Forskningsleder Gunvor Øie, Mob: +47 971 47 906, gunvor.oie@sintef.no

Kortfattet søknad med CV og vitnemål sendes innen 10.02.2023.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS