LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Forsker / seniorforsker innen bærekraft, livsløpsanalyser og materialstrømsanalyser

Søknadsfrist: 16.01.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Nord er en av flere forskningsenheter som utgjør SINTEF. Behovet for nordområderelatert forskning og utvikling øker. SINTEF Nord vil ved lokal tilstedeværelse i nord kunne tilby F&U-tjenester til industri, næringsliv og offentlig forvaltning. SINTEF Nord er lokalisert i egne kontorer i sentrum av Tromsø. Vi bygger opp lokal kompetanse og kapasitet innen fiskeri og havbruk, IKT, maritime operasjoner og mineraler. Målet er å bidra til lokal verdiskapning i nord basert på ressurser til havs og på land.

Innen bærekraftig transformasjon har vi særlig fokus på sentrale sektorer som bygg og anlegg, fisker og akvakultur (inkludert akvaponi). I våre prosjekter jobber vi tverrfaglig for å løse samfunns og kundeutfordringer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som (senior)forsker hos oss vil du jobbe med dyktige fagfolk innen systemutvikling, digital transformasjon, vitenskapelig analyser og evalueringsmetoder. I våre prosjekter samarbeider vi med hele SINTEF for å oppnå de beste resultatene.

Du har relevant teknisk utdanning, og gjerne erfaring fra forskning, konsulentvirksomhet, forvaltning eller næringsliv. Du ønsker å utvikle deg selv gjennom utfordrende arbeidsoppgaver. Du må kunne bidra i prosjekter og utvikle ny innsikt i tett kontakt med forskningspartnere og oppdragsgivere. Du ønsker å spre kunnskap gjennom media, internasjonal publisering og deltakelse på konferanser. I søknaden nevner du gjerne noen temaer/problemstillinger du ønsker å jobbe med som forsker.

SINTEF søker deg som har:

• PhD eller Mastergrad med ønske om å ta PhD på sikt, innen relevante tekniske fag

• Erfaring med FoU-prosjekter: søknadsprosess, gjennomføring og vitenskapelig publisering. For seniorforsker kreves ledelse av FoU prosjekt.

• For seniorforsker stilling kreves vitenskapelige publikasjoner etter fullført PhD studie.

• Erfaring med miljø- og bærekraftsanalyser, livsløpsanalyser (LCA) og materialstrømsanalyser (MFA)

• Gode analytiske evner relatert til utslipp, energi- og ressursbruk, sirkulær økonomi

• Behersker kvalitativ og/eller kvantitativ metode

• God evne til samarbeid og formidling

• Behersker engelsk flytende muntlig og skriftlig

SINTEF tilbyr:

• Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning

• Spennende og tverrfaglige prosjekter i inn og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk

• Et nettverk av forskere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere

• Dynamisk og fleksibel arbeidshverdag, som gir deg stor mulighet for egen påvirkning

• Unike muligheter for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent høykompetansemiljø. V

i kan legge til rette for å kombinere forskerstilling i SINTEF med PhD studier eller postdoc.• Et sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum

• Konkurransedyktig lønn med gode velferdsordninger

• En moderne pensjonsordning, og meget gode forsikringsordninger.

SINTEF Nord AS har kontorsted er Tromsø og vi ønsker at flest mulig jobber ved kontoret. Ved særskilte tilfeller kan det være aktuelt med individuelle tilpasninger. Du må regne med noe reisevirksomhet, til forskningspartnere og oppdragsgivere i Norge og internasjonalt.

Arbeidsspråk er norsk (skandinavisk). Søkere som ikke behersker norsk forventes å tilegne seg tilstrekkelige norskkunnskaper.

Søknadsfrist 16.01.2022.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS