LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / seniorforsker – Dataanalyse og prosessoptimalisering

Søknadsfrist: 10.12.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.


Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

Vil du hjelpe industrien til å lykkes med en grønn og digital fremtid?

Vi søker deg med erfaring og kunnskap innen ett eller flere av disse temaene: Digitalisering av prosessindustri, prosessoptimalisering, dataanalyse med anvendelse av AI/ML-algoritmer, modellering, digitale tvillinger og sensorløsninger.

I SINTEF vil du arbeide i et miljø med engasjerte og dyktige forskere, hvor du får følge forskningsprosjekt fra idé til prosjektavslutning. Her er det mulighet for faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt. Det er spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling

I tillegg til faglig utvikling og publisering, omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Har du kompetanse eller ønske å utvikle deg innen følgende områder?

  • Forskerkompetanse innen relevante fagområder som nevnt over (PhD eller MSc)
  • Gode programmerings- og IT-kunnskaper, f.eks. «plattform som kode» og «infrastruktur som kode»
  • Erfaring fra prosessindustri eller annen industri er en fordel
  • Erfaring med laboratorie- og feltarbeid
  • Dokumenterte faglige- og prosjektutviklingsferdigheter.

Vi forventer ikke at du kan krysse av på alle punktene, men vi ser etter deg som har kompetanse eller ønsker å utvikle deg innen disse områdene.

Med disse personlige egenskapene, vil du trives godt hos oss:

  • Evne til å jobbe individuelt og i tverrfaglige team. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. 
  • Kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig
  • Stor kapasitet og som trives med å holde tak i flere initiativ samtidig
  • Interesse for forretningsutvikling

Forskningsgruppen SINTEF Industriell Prosessdesign er en del av avdelingen Prosessteknologi ved instituttet SINTEF Industri. Vi er lokalisert i Forskningsparken til Herøya Industripark og har umiddelbar nærhet til industrien som satser stort på digitalisering. I tillegg til prosessdigitalisering har forskningsgruppen ekspertise innen temaer for sirkulærøkonomi og pulverteknologi samt prosessmodellering og simulering i kombinasjon med tekno-økonomiske analyser. Dette gjennom nasjonale, internasjonale og industrielt finansierte prosjekter.

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater. Vi er fleksible med hensyn på oppstartstidspunkt.

Vi vurderer kandidater fortløpende.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS