LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / seniorforsker innen prosessteknologi / digitaliser

Søknadsfrist: 25.10.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

Har du lyst til å forske på digitale løsninger for fremtidens prosessindustri?

Vil du bidra til å utvikle teknologi for et bedre samfunn? For å realisere det grønne skiftet er det viktig å utvikle en industri som kan møte fremtidens utfordringer. I SINTEF Industri jobber vi i tett samarbeid med industrien for å utvikle løsninger for fremtidens industri. Et eksempel på slikt samarbeid er DigiPro. DigiPro er et nasjonalt senter for digitalisering av prosessindustrien. Medlemmer er fra industri, teknologileverandører, FoU -institutter som SINTEF, universiteter og klynger/tilretteleggere. Målet med senteret er å katalysere bærekraftige digitale løsninger og digital kompetanse i norsk prosessindustri.

I vår gruppe SINTEF Tel-Tek i Porsgrunn har vi nå ledig stilling. Vi søker deg med erfaring og kunnskap innen ett eller flere av disse temaene: Digitalisering av prosessindustri, prosessanalytisk teknologi, data analyse (kjemometri), modellering, digitale tvillinger og online sensorikk.

Stillingen vil gi deg mulighet til å arbeide i et miljø med engasjerte og dyktige forskere hvor du får følge forskningsprosjekt fra idé til prosjektavslutning.

Vi søker etter en person med:

 • Forskerkompetanse innen relevante fagområder som nevnt over (PhD eller MSc)
 • God kjennskap til programmeringsspråk (MATLAB, Python eller lignende)
 • God framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Stor kapasitet og som trives med å holde tak i flere initiativ samtidig
 • Erfaring fra prosessindustri eller annen industri-virksomhet
 • Evne til å omsette industriens behov til løsninger gjennom prosjektledelse og -arbeid

Det er også en fordel om du har:

 • Dokumenterte faglige- og prosjektutviklings-ferdigheter (utarbeidelse av prosjektsøknader og prosjektledelse)
 • Erfaring med laboratorie- og feltarbeid
 • Faglig nettverk innenfor norsk prosessindustri
 • God gjennomføringsevne, er resultatorientert og har en tydelig og direkte kommunikasjonsform

Det er forventet at du er selvdrevet, samtidig som du inngår og fungerer i team for å realisere SINTEF sin visjon om teknologi for et bedre samfunn.

Du må kjenne deg igjen i SINTEFs verdier: ærlighet, raushet, mot og samhold.

Vi tilbyr:

 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling
 • Inkluderende og trivelig arbeidsplass med gode kolleger, faglig og sosialt i en attraktiv del av Norge mht til klima, oppvekstsvilkår, natur og boligpriser.
 • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. I tillegg til faglig utvikling og publisering, omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister.

Vi er lokalisert i Forskningsparken til Herøya Industripark og har nærhet til industrien som satser stort på digitalisering i vår region. Vi har et tett samarbeid med prosessindustrien i mange av våre prosjekter.

Hvem er vi:

Forskningsgruppen SINTEF Tel-Tek i er en del av avdelingen Prosessteknologi ved instituttet SINTEF Industri. Vi utfører primært oppdragsforskning for norsk og europeisk landbasert prosessindustri med vekt på teknologiutvikling for energieffektive prosesser, reduserte klimagassutslipp, bruk av nye materialer og resirkulering. Digitalisering av prosessindustri er ett av avdelingens strategiske satsningsområder. Gruppen består i dag av nær 20 personer og jobber tett sammen med de andre gruppene i SINTEF.

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater. Vi er fleksible med hensyn på oppstartstidspunkt.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS