LEDIG STILLING VED UIT VETERINÆRINSTITUTTET

Forsker / fagansvarlig storfe

Søknadsfrist: 02.01.2022

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 300 ansatte på seks steder i landet. Fra våren 2021 er hovedkontoret med unike, moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter på Ås sør for Oslo. Se www.vetinst.no

Seksjon husdyr, vilt og velferd hører til Avdeling for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet og arbeider med beredskap, overvåking, forskning og rådgivning innen dyrehelse og velferd. Seksjonen er et av Veterinærinstituttets viktige ansikter utad og har for tiden 21 ansatte. Stillingen ledes fra vårt hovedkontor i Ås, og kan ha arbeidssted i Ås, Sandnes eller Trondheim.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Forskeren vil ha sitt hovedansvarsområde innen storfehelse og vil inngå i en gruppe på seksjonen som arbeider på tilsvarende vis med ulike husdyr. Avhengig av interesse og kompetanse vil den ansatte også bidra inn i andre arbeidsoppgaver, for eksempel innen databearbeiding, rapportering i nasjonale og internasjonale sammenhenger samt i rådgivningsteam innen andre dyrearter.

Arbeidsoppgavene består primært i rådgiving og forvaltningsstøtte overfor Mattilsynet og kontakt med relevante næringsaktører. Utarbeidelse og organisering av faglig informasjon vedrørende storfesykdommer, samt prosjektlederansvar for pågående og fremtidige overvåkingsprogram vil inngå i stillingen. Videre innebærer stillingen deltagelse i det generelle beredskapsarbeidet ved Veterinærinstituttet.

Det forventes at den som tilsettes tar initiativ til og deltar i forskning og tjenesteutvikling innen storfehelseområdet.

Noe reising må påregnes.

Det er krav om:

 • veterinærmedisinsk embetseksamen
 • meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Doktorgrad og/eller spesialistutdannelse innen relevant fagområde
 • God kjennskap til storfehelse-, sykdom og næring
 • Kjennskap til offentlig forvaltning innen dyrehelseområdet
 • Relevant diagnostisk erfaring
 • Erfaring med prosjektadministrasjon og søknadsskriving
 • Erfaring fra planlegging, organisering og gjennomføring av forskning

Vi søker etter en motivert, positiv og initiativrik person som er faglig ambisiøs, selvstendig og med gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1108, 1109, 1110 eller 1183 avhengig av kvalifikasjoner.Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp i Webcruiter.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Thea Blystad Klem.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4452589605

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Thea Benedicte Blystad Klem (Seksjonsleder), 99609280
Powered by Labrador CMS