LEDIG STILLING VED SINTEF

Seniorforsker / -rådgiver (Overvannshåndtering)

Søknadsfrist: 27.06.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

I Norge fører klimaendringer til hyppigere og kraftigere nedbør, og spesielt i byene har vi sett store skader etter flom forårsaket av regnvann. SINTEF hjelper kommuner og private aktører, og utvikler løsninger og anvisninger innenfor overvannshåndtering, inkludert naturbaserte løsninger og annen lokal håndtering av overvannet. Nytenkning og utvikling av bærekraftige løsninger er SINTEF sitt viktigste bidrag.

Avdeling Infrastruktur ønsker å forsterke forskerstaben og søker etter nye medarbeidere med spisskompetanse innen overvannshåndtering til faggruppen Vann og miljø, med kunnskap og erfaring innen:

 • Åpne og lokale tiltak for overvannshåndtering
 • Naturbaserte løsninger for overvann og kvalitetsforbedring/rensing/gjenbruk
 • Rensing av forurenset overvann
 • Klimatilpasning og planlegging
 • Hydraulisk modellering
 • Risikovurdering
 • Implementering, drift og vedlikehold av overvannshåndteringsløsninger
 • Laboratorietesting, pilotering og fullskala-testing

Vi har en tverrfaglig og innovativ tilnærming til disse tematikkene.

Arbeidsoppgaver:

Den/de som ansettes vil jobbe med forskningsprosjekter og forskningsbasert spesialrådgivning for industri og offentlige aktører i inn- og utland. Du vil bli en del av et godt fagmiljø og får stor frihet til å utforme din egen hverdag, med det ansvaret det innebærer. Vi tilbyr varierte og utfordrende oppgaver innen:

 • Tverrfaglige prosjekter i nært samarbeid med industrien, offentlige aktører, andre enheter i SINTEF og samarbeidende universitetsmiljøer
 • Deltagelse i norske og internasjonale forskningsprosjekter
 • Forskningsbasert spesial rådgiving og oppdragsforskning for og med industripartnere nasjonalt og internasjonalt
 • Ledelse av små og store prosjekter
 • Kunnskapsformidling

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker faglig dyktige lagspillere med initiativ og glød. Du må være kunde- og løsningsorientert og ha et godt, nasjonalt nettverk. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, og interesse for tverrfaglig forskningssamarbeid. Du trives med å arbeide i team, er kreativ og engasjert, og har høy kompetanse og erfaring innen overvannshåndtering.

Vi søker medarbeidere med utdannelse på MSc- eller PhD-nivå.

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og god ledelse
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver i en årrekke
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 60 prosent av våre forskere har doktorgrad
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS