LEDIG STILLING VED STATISTISK SENTRALBYRÅ

Forsker / makroøkonom

Søknadsfrist: 01.03.2021

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.


SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold.

Vil du være med å tallfeste hvordan norsk økonomi virker? Vår forskning og forskningsbaserte analyser er viktige for samfunnsdebatten og danner grunnlagt for økonomisk politikk i departementene. I forskningsavdelingen, gruppe for makroøkonomi, er det ledig en fast stilling som forsker. Gruppa har ansvar for empirisk forskning på makroøkonomiske problemstillinger, samt videreutvikling av makroøkonomiske modeller for Norge og å spre forskningsbasert kunnskap om hvordan norsk økonomi virker på kort, mellomlang og lang sikt. Gruppa analyserer aktuelle økonomiske problemstillinger. Medarbeidere i gruppa har en god del kontakt med media.

Den ledige stilingen dekker et av de makroøkonomiske fagområdene som gruppa fokuserer på:

 • Forskning på og analyser av finanspolitikkens virkemåte. Dette inkluderer drift og videreutvikling av modellen NORA, en dynamisk stokastisk likevektsmodell (DSGE) for analyse av finanspolitikk i norsk økonomi. En viktig del av stillingen vil være arbeidet med tallfesting av modellen på norske data. Dette gjøres via en estimering av modellen ved hjelp av bayesianske metoder.

Stillingen inngår i teamet som jobber med NORA og vil inkludere mye kontakt med brukerne av modellen som fortrinnsvis er i Finansdepartementet.

Arbeidsoppgaver

 • Levere forskning på høyt internasjonalt nivå innenfor makroøkonomi
 • Videreutvikle NORA modellen og levere løpende analyser for eksterne oppdragsgivere
 • Arbeide med estimeringen av NORA med bayesianske metoder
 • Bidra til utvikling av forskningsmiljøet i avdelingen, herunder utforming av nye forskningsprosjekter og søknader om finansiering, samt styrking av analysevirksomheten ellers i SSB

Kvalifikasjoner

 • Fullført doktorgrad innen relevant program (avhandling må være innlevert før tiltredelse)
 • Dokumentert høy kompetanse i makroøkonomisk teori, herunder løsning og tallfesting av makroøkonomiske modeller – erfaring med bayesianske metoder er en fordel
 • Erfaring med bruk av empiriske analyseverktøy – erfaring med Matlab vektlegges spesielt
 • Erfaring med bruk av makroøkonomiske modeller er ønskelig
 • God fremstillingsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) og/eller engelsk

Personlige egenskaper

 • Meget gode analytiske evner
 • Selvstendighet
 • Målrettet
 • God gjennomføringsevne
 • Like å jobbe i team
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn som forsker (kode 1109) kr 575 600 - 817 000 etter kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelle opplysninger

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi oppfordrer søkerne om å skrive inn hovedkarakterene ved utfylling av CV. Vi utfører kontroll av dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Du kan lese mer om dette her.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Webcruiter-ID: 4336631491

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS