LEDIG STILLING VED OSLOMET

Samfunnsforskere med sans for registerdata, stordata, ustrukturerte data

Søknadsfrist: 25.08.2022

NIBR søker samfunnsforskere med sans for registerdata, stordata, ustrukturerte data

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig institutt som forsker på bærekraftig utvikling i byer og regioner, nasjonalt og internasjonalt. Vi jobber særlig med relasjonene mellom styring og planlegging, og komplekse samfunnsutfordringer knyttet til hele bærekraftspekteret – sosialt, økonomisk og miljømessig.

Et særtrekk ved slike komplekse utfordringer er at de spenner over styringsnivåer, sektorgrenser og geografiske områder. De kan ikke løses av en aktør, sektor eller et styringsnivå alene. Å forstå samspillet mellom aktører på ulike nivåer og fra ulike sektorer – offentlige, private og sivilsamfunnet – er derfor sentralt og krever et mangfold av tilnærminger. For å videreføre og styrke NIBRs rolle som fremtredende miljø innen by- og regionforskning er derfor metodekompetanse svært sentralt.

Gir begreper som maskinlæring (ML), kunstig intelligens (KI) og prediksjon deg arbeidslyst? Elsker du registerdata, stordata og ustrukturerte data? Finner du glede og mestring i tilrettelegging, strukturering og analyse av store datasett for å besvare komplekse samfunnsutfordringer? Da er NIBR stedet for deg.

Vi ser etter deg som har sterk kvantitativ metodekompetanse, enten den bygger på tradisjonelle statistiske metoder eller «data science». Uansett så trenger vi kollegaer som er idérike, nysgjerrige og kreative. Du må også like å samarbeide tett med kollegaer, oppdragsgivere og aktører fra praksisfeltet som kommuner, fylker, næringslivet og sivilsamfunnet. Ønske om, og erfaring med, å jobbe tverrfaglig er viktig.

Du har enten master- eller doktorgrad. Har du samfunnsvitenskapelig doktorgrad, eller tilsvarende doktorgrad med relevans for NIBR, vil du bli ansatt som forsker II (stillingskode 1109). Er du i avslutningsfase av PhD-løp vil du ansettes som forsker III (stillingskode 1108), med automatisk opprykk til forsker II etter godkjent PhD-grad. Har du en relevant mastergrad (minimum karakter B på masteroppgaven) oppfordres du også til å søke. I så fall vil du bli ansatt som forsker III og kan gjennom meritterende arbeid få opprykk til forsker II.

Vil du bli vår kollega så krever vi:

 • Sterk kvantitativ metodekompetanse. Denne kan enten være av den klassiske sorten eller i skjæringsfeltet med informatikk (data science, maskinlæring/dyplæring)
 • Kompetanse på to eller flere av NIBRs forskningsfelt. Sjekk NIBRs nettside for å se alt det spennende vi driver med.
 • Relevante fagfellevurderte publikasjoner publisert de siste fem årene (inkl. PhD, masteroppgave) og/eller andre eksempler på programmeringserfaring (feks. R libraries, Github projects, Kaagle deltagelse)
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, både på norsk (C1-nivå) og engelsk

Sterk kvantitativ metodekompetanse vil vektes høyt ved utvelgelse.

I tillegg er det ønskelig med:

 • Beherske programmering i STATA, R, Phyton eller tilsvarende
 • Erfaring fra prosjektakkvisisjon de siste fem årene
 • Erfaring fra eksternfinansiert forskning de siste fem årene

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Spennende arbeid i et inspirerende forskningsmiljø
 • Mulighet til å utvikle egen prosjektportefølje innenfor oppdragsforskningens betingelser
 • Tilrettelegging for både akademiske publisering og vitenskapelig formidling
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Fast ansettelse

Andre opplysninger:

 • Stillingen og lønnes etter Statens lønnsregulativ: forsker II, stillingskode 1109: NOK 543 500 - 702 100, avhengig av kvalifikasjoner. Forsker III, stillingskode 1108: NOK 468 300 - 604 700, avhengig av kvalifikasjoner.
 • NIBR har i dag forsker I, II og III i staben. Søkere som er kvalifisert til en stilling som forsker I (1183) har mulighet til å søke opprykk til forsker I etter ansettelse

Søknad:

Søknaden må være skrevet på norsk og beskrive kandidatens ambisjoner (empirisk, teoretisk og metodisk) som NIBR-forsker (maks tre sider). Resten av dokumentene kan være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev på norsk, CV inkludert liste over publikasjoner og prosjekter, attester og alle sider av sertifikater/vitnemål. Sertifikatene/vitnemålene må inkludere ECTS karakterer (A-F). Diplomer fra utlandet må oversettes til engelsk av institusjonen som utstedte dem. Utdannelse tatt i utlandet skal være godkjent i forkant av NOKUT, bekreftet kopi av bekreftelsesbrevet skal vedlegges. Hvis et vitnemål ikke er tilgjengelig ved søknadsfristen må du sørge for en utskrift av dine siste karakterer og ettersende kopi av originalvitnemålet
 • Maks 3 publikasjoner fra de siste 5 år (evt. inkludert doktorgrads- eller mastergradsarbeid)

Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

OsloMet - Storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/04195

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS