LEDIG STILLING VED OSLOMET

Forsker på digitalt hverdagsliv

Søknadsfrist: 15.08.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Om stillingen

Til Forbruksforskningsinstituttet SIFO, forskningsgruppen Teknologi og bærekraft, søker vi en forsker som har interesse for hvordan digitaliseringen av samfunnet påvirker hverdagen vår. Du har en overordnet og helhetlig interesse for skjæringsfeltet mellom de teknologiske, økonomiske, sosiale og kulturelle sidene ved digitaliseringen av samfunnet. Den økende digitaliseringen av hverdagen skaper blant annet nye muligheter for kommunikasjon, samhandling og tilgang på varer og tjenester - noe som også betyr nye utfordringer når det kommer til å ivareta og beskytte brukernes interesser.

SIFO er landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Vi driver med oppdragsforskning med Norges Forskningsråd, EU og offentlig forvaltning som viktige oppdragsgivere.

Les mer om instituttet Les mer om forskningsgruppen Teknologi og bærekraft

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektakkvisisjon; være en pådriver for å utvikle forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering
 • Ta initiativ til, og delta i, forskningssamarbeid med nasjonale- og internasjonale partnere
 • Publisere og formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet ellers
 • Styrke og forme digitalisering av hverdagsliv som et akademisk kunnskapsfelt
 • Bidra til å videreutvikle fagmiljøet på SIFO
 • Utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • doktorgrad innenfor relevant fagområde
 • god kvalitativ og/eller kvantitativ metodekunnskap
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

Vi vil legge vekt på:

 • erfaring med prosjektakkvisisjon og søknadsutforming
 • erfaring med å lede forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra publisering innen det digitale fagfeltet
 • forskningsmetodisk bredde
 • nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk
 • kjennskap til og /eller erfaring med forskning på digitalisering og bærekraft, digitalisert forbruk, digitaløkonomi, digitale plattformsystemer og/eller tingenes internett

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som gjennom ditt arbeid ønsker å utvikle kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge og Europa, slik at forbrukerrettighetene kan ivaretas på en best mulig måte. Du er samarbeidsorientert, motivert for å bygge faglige fellesskap og opptatt av nytenkning og innovasjon innen forskning og utviklingsarbeid. Videre har du en interesse for hvordan digitaliseringen kan bidra til et mer bærekraftig samfunn. Det er viktig for oss at du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner og at du er strukturert og resultatorientert.

Vi tilbyr

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø preget av faglig autonomi og gjensidige forpliktelser
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i forsker II, kode 1109, lønnstrinn 60-74, som tilsvarer kroner 543 400 – 702 100 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din
 • Gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: Nadia Naguib Vaagan (e-post [email protected])

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil alle søknadene bli gjennomgått på SIFO og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:

OBS! Grunnet utlysningsbegrensninger på Finn.no, vil søknadsfristen der framkomme som 23. juli. Det er 15. august 2021 som gjelder.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/05800

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS