ledig fast stilling VED NASJONALT SENTER FOR KVINNEHELSEFORSKNING

Forsker / statistiker - Oslo universitetssykehus HF

Søknadsfrist: 26.09.2023

Oslo universitetssykehus

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Bli kjent med Oslo universitetssykehus

Ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning er det nå ledig fast stilling for forsker/statistiker.

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning forsker blant annet på reproduktiv helse, svangerskapsomsorg, hjerte- og karsykdommer hos kvinner og belastningssykdommer og kreftformer som særlig rammer kvinner. Vi holder også kurs og seminarer for helsepersonell over hele landet om ulike temaer innen kvinnehelse.

Senteret har etablert nasjonale og internasjonale faglige nettverk som bidrar til forskning om årsaksforhold og behandling av sykdommer innen fagområdene reproduksjon og kjønnsforskjeller i helse.

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning har 8 fast ansatte forskere og 13 stipendiater.

Les mer om Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning ønsker å styrke sine kjerneaktiviteter ved å ansette en forsker/statistiker. Den som tilsettes vil få ansvar for undervisning i statistikk og forskningsmetode for stipendiater og forskere ved senteret, samt seminarer og kurs andre steder i landet, etter behov.

 • Ukentlig undervisning i statistikk/epidemiologi og forskningsmetoder
 • Forskningsformidling
 • Delta i ulike forskningsprosjekter
 • Egne forskningsprosjekter
 • Samarbeid med forskere

Kvalifikasjoner

Det kreves solid metodekompetanse i statistikk og epidemiologi, samt erfaring fra veiledning og undervisning av kliniske forskere. Erfaring med funksjonell dataanalyse er ønskelig. Relevant erfaring, personlig egnethet og vitenskapelige kvalifikasjoner vil også bli vektlagt.

 • Erfaring fra undervisning og veiledning i forskningsmetoder på master- og PhD-nivå
 • Erfaring fra forskning og prosjektarbeid
 • Erfaring med utvikling av statistiske modeller knyttet til biomedisinske problemstillinger
 • Bred erfaring med bruk av statistisk programvare (R, Stata, SPSS etc.)
 • Interesse for kunnskapsformidling
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med bruk av nasjonale helseregistre er en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker en positiv, engasjert og resultatorientert medarbeideren med følgende egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Pedagogiske evner
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst

Vi tilbyr

 • Inspirerende arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • IA-bedrift

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS