LEDIG STILLING VED NORSK REGNESENTRAL

2 faste stillinger som forsker / seniorforsker innen bildeanalyse og jordobservasjon

Søknadsfrist: 09.10.2022

Norsk Regnesentral

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning.


Forskningsområdene er statistisk modellering, geomodellering, maskinlæring, kunstig intelligens, språkteknologi, digital sikkerhet, digital inkludering og digital transformasjon. NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistisk modellering. Instituttet har 98 ansatte.


I 70 år har instituttet levert samfunnsnyttige tjenester og skapt nye verdier for kunder og partnere innen et vidt spekter av bransjer; Teknologi og industri, Finans og forsikring, Klima og miljø, Naturressurser, Hav, Helse og Samfunn. Våre oppdragsgivere er næringsliv og offentlige virksomheter både i Norge og internasjonalt, EU og Norges forskningsråd. Vår oppgave er å skape forskningsresultater som brukes og synes.

Forskningsinstituttet Norsk Regnesentral: 2 faste stillinger som forsker/seniorforsker innen bildeanalyse og jordobservasjon

Vi søker

Det er stor etterspørsel etter Norsk Regnesentrals kompetanse, og vi vil styrke laget ytterligere.

Vi trenger to forskere i bildeanalyse og/eller jordobservasjon med solid bakgrunn i maskinlæring, bildeanalyse og dyp læring. Søkere må ha master- eller doktorgrad innen disse feltene. Stillingene ligger i forskningsavdelingen BAMJO med 17 forskere.

Vi har lang erfaring i bildeanalyse og jordobservasjon, og Norsk Regnesentral (NR) var tidlig ute med å ta i bruk nye teknikker som dyp læring, der vi nå har en stor og voksende prosjektportefølje.

Innen generell bildeanalyse jobber vi med anvendelser innen områder som medisin og helse, marin akustikk, industri og energi, hvor vi utvikler metoder for å løse problemer som f.eks. å oppdage kreft fra medisinske røntgenbilder eller å beregne fiskemengder fra marine akustikkdata.

Her er kompetanse på maskinlæring og dyp læring spesielt viktig, men også generell kompetanse på bildeanalyse.

Innen jordobservasjon arbeider vi med algoritmer på fjernmålte data, dvs. data tatt opp fra satellitt, fly eller drone. Det er en fordel med god signal- og sensorforståelse. Vi utvikler metoder, algoritmer og verktøy for gjenkjenning av objekter, klassifikasjon og beregning av størrelser basert på fysiske modeller.

Eksempler på anvendelser er deteksjon av veier, kjøretøy, rester av kulturminner, sel, flom, oljesøl, forsøpling i kystsonen og skader på infrastruktur; klassifikasjon og kartlegging av skog og vegetasjon generelt; og måling av fysiske variable på snø og is.

I et samarbeid mellom NR og universitetene i Tromsø og Oslo har vi etablert Visual Intelligence, et av Forskningsrådets sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Temaet for senteret er kunstig intelligens for komplekse bildedata, og aktiviteten her er tett knyttet til NRs andre aktiviteter.

Arbeidsoppgaver

Du må være genuint interessert i oppdragsforskning, der vi løser konkrete utfordringer for kunder og partnere. Det krever dyp metodisk forståelse og evne til metodisk nyutvikling.

Avhengig av din erfaring, kan stillingene inneholde elementer av alle oppgaver på et forskningsinstitutt; prosjektarbeid, prosjektledelse, søknadsskriving, markedsføring, nettverksbygging og akademisk publisering. Vår hverdag er variert, utfordrende og spennende!

Kvalifikasjonskrav

Du må ha solid bakgrunn i maskinlæring, bildeanalyse og dyp læring. Søkere må ha master- eller doktorgrad innen disse feltene.

Ved siden av å være en meget sterk metodiker, må du være god til å programmere og interessert i nye utviklingsverktøy.

Våre forskere jobber i team, og du får muligheten til å jobbe med mange ulike metoder, kunder og prosjekter.

Vi tilbyr

Vi tilbyr 100 % fast stilling, gode lønnsbetingelser, pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid, 5 ukers ferie, i tillegg til betalt fri i romjul og påske, og egen personalkantine. Gode opplærings- og utviklingsmuligheter i et inspirerende arbeidsmiljø sammen med høykompetente kolleger innen bildeanalyse, maskinlæring og jordobservasjon.

Norsk Regnesentral holder til i Kristen Nygaards hus ved Forskningsparken på Blindern i Oslo. Tiltredelse etter avtale.

Om søknaden og kontaktpersoner

Søknaden skal inneholde søknadsbrev, CV, vitnemål og karakterutskrifter fra din høyere utdanning og attester.

Kontaktpersoner:

Vi ser frem til å høre fra deg.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS