LEDIG STILLING VED SINTEF

To seniorforskere - SINTEF Helgeland

Søknadsfrist: 06.06.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

SINTEF Helgeland AS satser særlig på områdene miljø, bærekraft, sirkulær økonomi og framtidens prosessindustri. Vi kan by på store muligheter for faglig og personlig utvikling, prosjektledelse og nettverk i Norges hovedstad for grønn industri. Det er tett tverrfaglig samarbeid med resten av SINTEF-konsernet og med kunder og partnere i nasjonale og internasjonale prosjekter. Vi oppfordrer særskilt kvinner om å søke.

Vi søker etter jordnære og målrettede personer som finner motivasjon i tett kontakt med industri og næringslivsaktører, virkemiddelapparat og myndigheter. Kandidater som kan vise til kompetanse blant annet fra prosess-teknologi/metallurgi, industriell digitalisering, hydrogen, CCUS eller livsløpsanalyse er spesielt ønsket. Kandidatene må ha evne og vilje til å jobbe og utvikle i team og nettverk.

SINTEF Helgeland jobber tett med industri- og næringsaktører som ønsker å styrke sin konkurransekraft gjennom satsing på FoU, være i forkant av nye regulatoriske krav, øke ressurseffektiviteten og begrense klima- og miljøbelastninger gjennom utvikling og bruk av innovative teknologier. Vi bruker blant annet livsløpsanalyse (LCA) og materialstrømsanalyse (MFA) for å kvantifisere klima- og miljøeffekter knyttet til sirkulære verdikjeder og lavutslippsteknologi. Med bakgrunn i en sterkt økende prosjektportefølje på disse områdene har vi behov for flere medarbeidere og lyser derfor ut to stillinger som seniorforsker.

Som seniorforsker forventes det at du kan dokumentere din erfaring med initiering, innsalg og ledelse av større (FoU-)prosjekter. Vi søker kandidater med doktorgrad (PhD) innen energi og miljø, metallurgi, prosess-/kjemi-teknikk, industriell økonomi, kybernetikk eller automatisering. Kandidater med mastergrad (MSc) bør ha 5-10 års relevant forskererfaring. Andre beslektede områder kan også vurderes. Kjennskap til sirkulær økonomi, industriell økologi og metoder som livsløpsanalyse er en fordel.

Vi ønsker kandidater med følgende egenskaper:

 • God nettverksbygger og uredd i møte med kunder
 • Faglig sterk og motivert til å sette seg inn i nye felt
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Effektiv og evne til å ha mange baller i luften
 • Evner til å omsette industriens behov til løsninger gjennom profesjonell prosjektledelse og -arbeid

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • Frihet til å utvikle egne prosjekter og fagområde
 • Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et spennende kompetansemiljø som jobber tett på industrien
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som i en årrekke er blitt kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere
 • God ledelse og systematisk utvikling av ledertalenter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Om arbeidsstedet:

SINTEF Helgeland AS holder til i Mo i Rana, med kort vei til fjelltopper og Helgelands skjærgård med nærmere 25 000 øyer og holmer. Regionen har sterk økonomisk utvikling med store industrielle etableringer og prosjekter som Freyr Battery samt ny storflyplass og dypvannskai underveis. Samfunnet internasjonaliseres i betydelig grad, og etablering av internasjonal skole er under forberedelse. Offentlige og private institusjoner bidrar til en positiv og mer mangfoldig utvikling på arbeidsmarkedet og for bymiljøet.

Velkommen til SINTEF Helgeland AS som den du er, og den du ønsker å bli!

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater, og vil vurdere disse fortløpende.For å høre mer om stillingen, ta kontakt med styreleder Jack Arild Ødegård, mobil: 930 59 461, eller daglig leder Rune Jensen, mobil: 947 81 656.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS