Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM AS) har en ledig spennende stilling!

Forsker med interesse for biomaterialer

Søknadsfrist: 16.01.2022

Nordisk institutt for odontologiske materialer AS

Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM) er et uavhengig forskningsinstitutt innenfor fagområdet biomaterialer. Våre oppgaver er forskning, standardisering og opplysningsvirksomhet rettet mot profesjon og helsemyndigheter i Norden. Som nordisk samarbeids¬organ på tannhelsefeltet bidrar NIOM til at nordiske pasienter får trygge og velfungerende dentale biomaterialer. NIOM samarbeider med europeiske forskningsinstitutter og nordiske læresteder. NIOM utfører akkreditert materialprøving etter internasjonale standarder. NIOM er et datterselskap under NORCE AS.

FORSKER - POLYMERKJEMI / ANALYTISK KJEMI

Vi søker en aktiv forsker med interesse for biomaterialer

Bli kjent med Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM AS)

Det er ledig en fast stilling som forsker i kjemi ved Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM). Vi søker etter en aktiv medarbeider med god fagkompetanse og gjerne med interesse for biomaterialer. Stillingen vil hovedsakelig knyttes til forskning på polymerbaserte biomaterialer. Biomaterialer for odontologiske og medisinske formål er i sterk utvikling, og vi ønsker å forsterke vår forskning på dette området.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning på biomaterialer, primært til dentalt bruk
 • Informasjonsaktiviteter som publisering, rådgivning, foredrag og bidrag til NIOMs nettsted
 • Deltagelse i europeisk og internasjonal standardisering
 • Veiledning av gjesteforskere, PhD-kandidater og masterstudenter
 • Fagansvar for laboratorieprosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Søker bør ha doktorgrad og kompetanse innen kromatografisk analyse eller polymerkjemi
 • Mastergrad med forskererfaring kan veie opp for kravet om doktorgrad
 • Praktisk erfaring med GCMS og LCMS av kjemiske og biologiske prøver, samt FTIR
 • Erfaring med materialteknologi relatert til polymermaterialer og kompositter blir vektlagt
 • Erfaring med prosjektledelse er en fordel
 • Erfaring med å søke ekstern finansiering er ønskelig
 • Søkere må beherske norsk, svensk eller dansk samt engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en initiativrik forsker med gjennomføringsevne som kan vise til god forskningsproduksjon og relevante publikasjoner
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig, strukturert og målrettet
 • God formidlingsevne - både skriftlig og muntlig
 • Interessert, motivert og med stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Et fagtungt, tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Svært gode fasiliteter og en stor instrumentpark
 • Stor forskningsfrihet i en effektiv organisasjon med korte beslutningsveier
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Om arbeidsgiveren

NIOM fremmer nordisk forskningssamarbeid innen dentale biomaterialer. Vi har en tydelig nordisk profil gjennom vår brede kontakt med de nordiske opplæringsinstitusjonene og forskningssentrene. Vår forskning skal være aktuell for klinisk odontologi og gi et vitenskapelig grunnlag for rådgivning til bransjen.

Vi har høyt kvalifisert personale som dekker mange fagområder innen dentale biomaterialer: klinisk odontologi, cellebiologi, mikrobiologi, toksikologi, analytisk og polymerkjemi, og materialteknologi. For tiden er vi 30 fast ansatte og i tillegg jobber flere gjesteforskere og stipendiater hos oss. NIOM har et faglig inspirerende og utfordrende miljø, og oppmuntrer til samarbeid med forskere i de nordiske landene.

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i Oslo.

NIOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med arbeidstakerorganisasjonen SAN.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved:

 • Direktør Jon E. Dahl eller laboratorieleder Hilde M. Kopperud, telefon sentralbord (+47) 67 51 22 00

Søknad med CV, publikasjonsliste med kopi av inntil 10 relevante publikasjoner og kopi av attester sendes til NIOM AS innen 16. januar 2022.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS