LEDIG STILLING VED NMBU

Forsker innen modellering av netto klimagassutslipp fra norske gårder med husdyr-og planteproduksjon

Søknadsfrist: 15.02.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom undervisning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Fakultetet har en årlig omsetning på ca. 250 millioner kroner. Fakultetet er organisert i ni faggrupper: genombiologi, avl, genetikk og matproduksjonssystemer, drøvtyggerernæring, etologi og husdyrmiljø, ernæring og fysiologi, agroøkologi, genetikk og planteforedling, plantevern og matplanter, plantebiologi og bioteknologi. Fakultetet har syv større og mindre forskningssentre og laboratorier.


Fakultetet har stor forskningsaktivitet på alle fagfelt, med nesten300 aktive forsknings- og oppdragsprosjekter finansiert av NFR, EU og andre offentlige og private bidrags- og oppdragsgivere. Bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter/prosjekter (BOA), representer en årlig omsetning på 130-140 millioner kroner.


Fakultetet har ansvar for bachelor- og masterprogrammer i akvakultur, biologi, husdyrvitenskap og plantevitenskap, samt engelskspråklige masterprogrammer i Agroecology, Plant Sciences, Feed Manufacturing Technology og Genome Sciences. Fakultetet har ansvar for ph.d.-program i husdyrvitenskap og plantevitenskap. Fakultetet har for tiden 690 bachelor- og masterstudenter og 90 ph.d.-studenter. Fakultetet har ca. 160 vitenskapelige/tekniske ansatte og 22 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.

Vi søker en selvstendig kandidat med god kunnskap relatert til modellering av netto klimagassutslipp

Om stillingen

Det er ledig en to-årig forskerstilling ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Fakultet for biovitenskap. Du vil jobbe med modellering av netto klimagassutslipp på gårdsnivå samt implementering av gårdsmodeller til digitale klimakalkulatorer som vil tas i bruk som rådgivningsverktøy. Du vil bli en del av faggruppe Avl, genetikk og matproduksjonssystemer, som inkluderer flere forskere og PhD-studenter som arbeider med tilgrensende temaer og problemstillinger. Faggruppen har sterk vitenskapelig kompetanse på modellering av netto klimagassutslipp på gårdsnivå og har gårdsmodeller for kombinert melk/kjøtt-, ammeku-, saue-, egg- og broilerproduksjon som har blitt eller er i ferd med å bli tatt i bruk som digitale klimakalkulatorer.

Forskningsstillingen er finansiert via prosjektet Klimasmart Landbruk. Prosjektet eies av Landbrukets Klimaselskap SA, som er et samvirke med 16 eiere: Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), HOFF, Maarud, Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, TYR, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle.

Prosjektet har som mål å utvikle digitale klimakalkulatorer for alle husdyr- og planteproduksjoner. Det digitale verktøyet skal gi basis for klimarådgivning på gårdsnivå.

Arbeidsspråk mot industripartnerne vil være norsk eller annet skandinavisk språk.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle en gårdsmodell for estimering av netto klimagassutslipp fra norsk geitemelk produksjon
 • Implementering av den utviklede modellen som digital klimakalkulator, i tett samarbeid med programmerere og industripartnere
 • Oppdatering av gårdsmodellen for beregning av netto klimagassutslipp fra svineproduksjon
 • Analyse av data fremskaffet i Klimasmart Landbruk-prosjektet
 • Vitenskapelig publisering

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad/doktorgrad i husdyrvitenskap eller tilgrensende fagfelt
 • God kompetanse innen statistikk og matematikk
 • Gode egenskaper i akademisk skriving, både på engelsk og norsk (eventuelt annet skandinavisk språk)

Følgende kunnskaper og erfaringer vektlegges:

 • Masteroppgave innen husdyravl/genetikk eller ernæring
 • Programmeringserfaring (for eksempel Excel, SAS, R etc.)
 • Erfaring med beregning av netto klimagassutslipp, inkl. kjennskap til retningslinjer fra IPCC og metodikken brukt i nasjonal utslippsrapportering til Klimakonvensjonen/Parisavtalen.

Du må:

 • være høyt motivert for forskning og nært samarbeid med industripartnere
 • ha god kjennskap til norsk landbruk og husdyrproduksjon, inkludert geografisk variasjon i produksjonsforhold og ressurstilgang
 • gode kommunikasjonsegenskaper på norsk eller annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • gode kommunikasjonsegenskaper på engelsk, både skriftlig og muntlig
 • være selvstendig, initiativrik, kreativ og reflektert
 • ha en analytisk og akademisk tilnærming til forskningsspørsmål
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å jobbe i team

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1108 Forsker, ltr 54-71, (NOK 501.200-677.000) eller stillingskode 1109 Forsker, ltr. 68-84 (NOK 636.700-935.300), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken” Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 15.02.2023

For Forsker 1109: Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. (23/00365.) til NMBU, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 15.02.2023.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS