LEDIG STILLING VED NIVA

Forsker innen marinbiologi

Søknadsfrist: 18.01.2022

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider NIVA med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv. NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. NIVA arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, samt en forskningsstasjon ved Drøbak. NIVA har datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina. Totalt har NIVA-gruppen nesten 500 medarbeidere.

Seksjon for marinbiologi har behov for å øke sin kapasitet og kompetanse. Vi søker derfor etter en engasjert og dyktig medarbeider med høyere utdanning innen marinbiologi. Seksjon for marinbiologi jobber innen kystøkologi, med fokus på struktur, funksjon og interaksjon mellom arter på både bløtbunn og hardbunn. Studier av de økologiske effektene av menneskelig aktivitet i kyst og havområder er en viktig del av jobben. Overvåking av fremmede marine arter, truede arter og kartlegging av marine naturtyper er viktige langsiktige oppgaver. Vi jobber også innenfor fagområder som økosystemtjenester i kystfarvann, blå skog/blått karbon, samt restaurering av marine bunnsamfunn.

I vårt arbeid bruker vi metoder som multivariate analyser, egenskapsanalyser, næringsnettanalyser, romlig statistisk, økologisk modellering og genetiske metoder. Vi benytter også mer tradisjonell metodikk som artsidentifisering og klassifisering av økologisk tilstand. Feltstudier er viktige for innhenting av data, og i felt bruker vi alt fra etablerte robuste metoder som dykkeregistreringer, til bruk av ROV, droner og satellitt.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker nå en ny medarbeider som kan bidra til å utvikle vår kompetanse og verktøykasse innenfor våre arbeidsområder (samt gjerne utvide disse). Du vil jobbe i et høykompetent og tverrfaglig miljø der vi samarbeider mye med andre fagseksjoner i NIVA. Grunnet mye feltaktivitet ved seksjon for marinbiologi så ønsker vi en person med bred felterfaring, gjerne med dykkersertifikat som tillater vitenskapelig dykkearbeid. God artskunnskap og kompetanse innen bruk av moderne genbaserte metoder for artsidentifisering vil bli tillagt vekt.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig at du innehar en doktorgrad i marinbiologi/-økologi samt relevant kompetanse og erfaring innen flere av følgende områder:

 • Marin bentisk økologi
 • Feltarbeid, Feltinnsamlingsdesign, forsøksdesign
 • Taksonomi, herunder erfaring i identifisering av norsk marin fauna/flora, gjerne med kompetanse innenfor molekylærbiologiske metoder
 • Multivariate analyser, romlig statistikk, næringsnett- og egenskapsanalyser
 • Formidling av resultater i peer review- og populærvitenskapelige tidsskrifter
 • Søknads- anbudsskriving, prosjektakkvisisjon og prosjektledelse

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du er en engasjert lagspiller, samt at du er selvstendig og initiativrik med god gjennomføringsevne. Da mye av anbudsskriving og prosjektakkvisisjon foregår på norsk er det essensielt at du håndterer norsk (eller annet skandinavisk) språk godt. I tillegg er det en fordel med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ledende nasjonalt vannfaglig forskningsinstitutt med stor samfunnsmessig betydning
 • Inngå i et nettverk av forskere internt og eksternt
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et flerkulturelt, sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Aktulle kandidater kan bli kalt inn fortløpende før søknadsfristen er utgått.

NIVA har et arbeidsmiljø som er preget av respekt og likeverd. Vi likebehandler med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, religion og etnisk og kulturell bakgrunn, og andre vesentlige forhold ved en person. Vi har behov for mangfold fordi ulike perspektiver fremmer nytenkning og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Webcruiter-ID: 4461608169

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Paul Ragnar Berg (Forskningsleder), +47 907 34 032
Powered by Labrador CMS