LEDIG STILLING VED NIVA

Forsker i uorganisk kjemi / biogeokjemi

Søknadsfrist: 28.08.2022

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider NIVA med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv. NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. NIVA arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, samt en forskningsstasjon ved Drøbak. NIVA har datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina. Totalt har NIVA-gruppen nesten 500 medarbeidere.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima, naturmangfold og ressursspørsmål. Vi er en ikke-profittbasert kunnskapsorganisasjon med over 300 medarbeidere. Vår visjon er «forskning for en bærekraftig framtid» – med verdiene relevans, integritet, kvalitet og samspill. Vi bidrar til å løse lokale, regionale og globale miljøspørsmål basert på forskning, overvåkning og rådgivning av høy kvalitet. Våre medarbeidere opplever NIVA som en attraktiv arbeidsplass fordi vårt bidrag og samfunnsoppdrag gir mening og motivasjon.

NIVA søker en forsker med bakgrunn fra uorganisk kjemi og/eller biogeokjemi til seksjon for Nedbørfeltprosesser. Seksjonen består i dag av 11 forskere som har hovedfokus på hvordan overflatevann påvirkes av aktiviteter og prosesser i nedslagsfeltet, blant annet fra atmosfærisk avsetning av miljøgifter, landbruk og skogbruk. Seksjonen er ansvarlig for langsiktige miljøovervåkingsprogrammer og har særlig sterk kompetanse på utvikling og bruk av prosessorienterte modeller for å beskrive hvordan menneskeskapte og naturlige drivere i nedbør påvirker innsjøer, elver og kystøkosystemer.

Arbeidssted kan være ved hovedkontoret i Oslo eller ved et av NIVAs regionskontor (Grimstad, Hamar, Bergen) eller samlokalisert med vårt datterselskap Akvaplan-Niva i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiving og forskning knyttet til miljøovervåkning i ferskvannssystemer
 • Utarbeide tilbud og forskningssøknader
 • Samarbeide i prosjekter på tvers av seksjoner med andre fagfelt

Kvalifikasjoner

 • MSc med noen års erfaring eller PhD
 • Kompetanse innen uorganisk kjemi og/eller biogeokjemiske prosesser
 • Erfaring fra oppdrag/oppdragsforskning i offentlig forvaltning og/eller privat næringsliv hvor vannkvalitet har vært sentralt
 • Erfaring med å skrive faglige rapporter og/eller vitenskapelige artikler
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og et skandinavisk språk muntlig.
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig

Det er en fordel med:

 • Noen års erfaring fra akademia, offentlig forvaltning eller rådgivningsbransjen
 • Faglig kjennskap innen klimatiltak og -tilpasninger
 • Faglig kjennskap til naturbaserte løsninger innen håndtering av vannmengder og vannkvalitet
 • Kjennskap til Vannforskriften
 • Nettverk inn mot norsk næringsliv og/eller offentlig sektor

Personlige egenskaper

Vi søker en strukturert person som kan håndtere flere baller i luften samtidig. Vår nye medarbeider skal jobbe med akkvisisjon mot norsk næringsliv og offentlig sektor. Det er derfor viktig at du har gode kommunikasjonsevner. Du må evne å skrive rapporter på norsk da dette er nødvendig i offentlig sektor.

NIVA tilbyr

 • Spennende oppgaver og godt samarbeid i et internasjonalt miljø under stadig utvikling
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvar og initiativ blir høyt verdsatt
 • Fleksibel arbeidstid, konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Inngå i et nettverk av forskere internt og eksternt
 • Et flerkulturelt, sosialt og kreativt arbeidsmiljø
 • Firmahytte i Hemsedal
 • Treningsrom på kontoret i Oslo

Webcruiter-ID: 4543831771

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS