LEDIG STILLING VED NINA

Forsker i ferskvannsøkologi

Søknadsfrist: 16.05.2021

Norsk institutt for naturforskning

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med rundt 290 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø, samt en forskningsstasjon og genbank for laksefisk på Ims i Rogaland.

Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? Ønsker du å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg.

Forskning i ferskvann utgjør en stor del av aktiviteten i NINA, og instituttet har oppdrag for et bredt spekter av oppdragsgivere innen offentlig forvaltning og næringsliv. En vesentlig del av aktiviteten omfatter forskning, utredning og overvåkning av innsjøer, elver og bekker knyttet til målet om å bedre økologisk tilstand. NINAs forskere jobber også i tverrfaglige samarbeid innenfor mange av EUs og Forskningsrådets programmer. Vi har økende etterspørsel etter vår kompetanse og vi har derfor behov for å styrke staben med en ny medarbeider i fast stilling som skal jobbe med forskning på og overvåking av elvemusling og relaterte ferskvannsøkologiske temaer. Arbeidsoppgavene vil omfatte prosjektledelse, gjennomføring og koordinering av feltarbeid, dataanalyser og publisering, samt akkvisisjon gjennom tilbud, søknader og aktiv kontakt med relevante oppdragsgivere.

Vi søker etter en person som har:

• god kunnskap om generell ferskvannsøkologi, inkludert evne til å analysere hvordan menneskeskapte påvirkninger og naturlige miljøforhold påvirker elvemuslingens biologi og livshistorie

• gode evner til muntlig og skriftlig formidling på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk

• kompetanse i å rapportere og publisere forskningsresultater nasjonalt og internasjonalt

• evne til å utvikle nye prosjekter og søke finansiering fra relevante oppdragsgivere og forskningsfinansiører

• egenskaper som kreves for å utføre og koordinere feltarbeid

• doktorgrad eller annen relevant forskningserfaring

Vi ser etter en selvstendig og initiativrik forsker med gode samarbeidsevner, som har en genuin interesse for elvemusling og økologi, og som ønsker å være med å videreutvikle NINAs ferskvannsøkologiske forskning. Selv om stillingen er knyttet spesifikt til arbeid med elvemusling er det ikke et krav at den som ansettes har tidligere erfaring fra arbeid med ferskvannsmuslinger, selv om dette selvsagt er en fordel. Det anses også som en fordel med kjennskap til forvaltningsrelaterte problemstillinger innen ferskvannsøkologi og erfaring med rådgivning og utvikling av miljøløsninger for forvaltning og næring.

Stillingen vil være knyttet til avdelingen Akvatisk naturmangfold ved NINAs hovedkontor i Trondheim. Den som tilsettes må også påberegne å jobbe med oppgaver som sorterer under andre avdelinger i NINA enn der vedkommende er tilknyttet.

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn som forsker etter kvalifikasjoner

• fleksitidsordning• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Søknad sendes på e-post til [email protected] og må inneholde CV med informasjon om utdanning, relevant arbeidserfaring og publikasjonsliste. Utvalgte kandidater vil bli innkalt til intervju.

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres til å søke. Arbeidsspråket i NINA er norsk.

Spørsmål om stillingen rettes til:

Søknadsfrist er 16. mai 2021

Powered by Labrador CMS