LEDIG STILLING VED NINA

Forsker – hjortevilt / villrein populasjonsøkologi

Søknadsfrist: 21.05.2021

Norsk institutt for naturforskning

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med rundt 290 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim i tilknytning til NTNU på Gløshaugen. Vi har forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø, samt en forskningsstasjon for laksefisk på Ims i Rogaland.

Den terrestriske forskningen i NINA har oppdrag for et vidt spekter av oppdragsgivere og arbeider med internasjonale, nasjonale, regionale og lokalt forankrede prosjekter. Oppdragsgivere er offentlig forvaltning, næringsliv og internasjonale institusjoner. Norske og internasjonale forskningsråd er en viktig finansieringskilde for våre forskningsprosjekter.

Vi søker en forsker i fulltids stilling for å videreføre og videreutvikle NINAs forskningsaktivitet primært rettet mot villrein. Eksempel på aktuelle tematiske arbeidsområder knyttet til stillingen:

• Overvåking av bestander og demografiske parametere hos villrein, og feltarbeid knyttet til dette.

• GPS merking og elektronisk sporing av villreinens områdebruk

• Forskning og overvåking knyttet til CWD (Chronic Wasting Disease) samt andre sykdoms- og helserelaterte problemstillinger

• Beherske et bredt spekter av statistiske analyser og kunne kombinere statistisk modellering og GIS

• Arbeidet vil være knyttet opp mot kvalitetsnormen for villrein og det vil bli lagt fokus på formidling av forskning til lokale villrein-råd og -nemder, grunneiere og jegere i tett samarbeid med Norsk Villreinsenter.

• Den som ansettes skal jobbe tett sammen med de andre hjortevilt- og tamrein forskerne på NINA

• Andre oppgaver kan tillegges stillingen avhengig av den tilsattes kompetanse og erfaring

Vi søker etter en medarbeider med doktorgrad som ønsker å jobbe med noen av disse temaene i NINA. Du er initiativrik, utadvendt og liker godt å samarbeide med andre. Du liker å formidle kunnskap og resultater, og mestrer dette godt både muntlig og skriftlig. Du er innstilt på en utfordrende og variert hverdag, og er fleksibel overfor de ulike arbeidsoppgavene som oppdragsforskning innebærer.

Sentrale oppgaver er markedsarbeid, prosjektutvikling, søknader, gjennomføring og rapportering av forskningsprosjekter. Vitenskapelig publisering og utvikling av forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt er en viktig del av arbeidsoppgavene. Det må forventes en del feltarbeid knyttet til tellinger og prøveinnhenting. Håndtering og instrumentering av dyr krever bestått kurs i forsøksdyrlære tilsvarende Felasa kategori C og den som ansettes må ha tatt dette kurset, eller være villig til å ta det.

God kunnskap om norsk hjortevilt-/villreinforvaltning er nødvendig.Aktuelle søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Stillingen vil være knyttet til avdelingen terrestrisk økologi med arbeidssted ved NINAs hovedkontor i Trondheim

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn etter kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Søknad sendes på e-post til [email protected], og må inneholde CV med informasjon om utdanning, relevant arbeidserfaring og publikasjonsliste. Utvalgte kandidater vil bli innkalt til intervju.

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres derfor til å søke. Arbeidsspråket i NINA er norsk.

Henvendelser kan gjøres til:

Assisterende forskningssjef (terrestrisk økologi) Bente Rønning tlf. 906 72 841, [email protected], eller

Forskningssjef Svein-Håkon Lorentsen (terrestrisk økologi), tlf. 934 66 770, e-post [email protected]

Søknadsfrist er 21. mai 2021. Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Powered by Labrador CMS