LEDIG STILLING VED NINA

Faste stillinger som terrestriske planteøkologer - NINA Oslo og NINA Bergen

Søknadsfrist: 01.08.2021

NINA søker etter forskere innen terrestrisk økologi til faste stillinger. Klima- og miljøproblemer er blant vår tids store samfunnsutfordringer. Økt kunnskap om natur og samfunn er nødvendig for å løse dem. Norge har en fantastisk natur. Vil du være med på laget og bidra til å videreutvikle forskningen innenfor terrestrisk økologi? Da bør du sende en søknad!

NINA har ca. 290 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø. NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring både innen akvatisk og terrestrisk økologi og i samfunnsforskning, herunder kunnskap om arter og naturtyper, og hvordan ulike drivkrefter påvirker naturen. Samspillet mellom mennesker og natur er en viktig del av NINAs forskning, inkludert å finne gode løsninger for både natur og samfunn. Forskerne driver også utstrakt populærvitenskapelig formidling. NINA samarbeider med en rekke andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

NINA Oslo har ca. 50 ansatte og er lokalisert i nyoppussede lokaler på Ullevål, i nær tilknytning til Universitetet i Oslo og Forskningsparken. Avdelingen har forskere innen akvatisk økologi, terrestrisk økologi, landskapsanalyse og GIS, natur i by og naturbaserte løsninger, miljøøkonomi, samfunnsforskning og rovvilt.

NINA Bergen har 11 ansatte og er lokalisert i Høyteknologisenteret i sentrum. Avdelingen jobber med kyst- og landskapsøkologi, både nasjonalt og internasjonalt, men særlig med prosjekter på Vestlandet.

Arbeidsoppgaver og ansvar:
Stillingene vil være innen botanikk og økologi, og vil være knyttet til NINAs fagteam som jobber med terrestrisk økologi. Fagteamene jobber med kartleggings-, overvåkings- og forskningsprosjekter i ulike økosystemer, knyttet både til truede arter, naturtyper og fremmede arter. Det kreves PhD i botanikk, kunnskap om arter og naturtyper i Norge, samt god kompetanse på økologi og metoder, inkludert statistikk. Det er en fordel med kompetanse også innenfor bruk av GIS og fjernmåling. Forskerne vil jobbe i tett samarbeid andre fagteam i i NINA. Forskerne skal bidra med å utvikle forskningsrådsøknader på aktuelle fagområder, eventuelt også søknader til Horisont Europa, og bidra aktivt i publisering av forskningsresultater på avdelingen.

Konkret leter vi etter personer som skal:
• Utføre, lede og utvikle forskning innen terrestrisk økologi i ulike terrestriske økosystemer
• Arbeide i tett samarbeid med andre økologiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer både i Oslo og ved andre fagavdelinger i NINA
• Etablere og videreutvikle NINAs samarbeid med andre relevante fagmiljøer og relevante samarbeidspartnere med sikte på forskningssamarbeid
• Videreutvikle god kontakt med forvaltning og beslutningstakere innen fagfeltet og innen prosjekter og temaer som NINA arbeider med

Vi søker etter personer som:
• har PhD i botanisk økologi
• har god artskunnskap og kunnskap om bruk av Natur i Norge (NiN)
• har forskningsbakgrunn og erfaring fra prosjektledelse
• har utstrakte samarbeidsegenskaper
• er strukturert, selvstendig og metodisk
• er god til å skrive, herunder vitenskapelige artikler
• har kjennskap til og/eller erfaring fra norsk naturforvaltning
• snakker og skriver godt norsk

Vi tilbyr:
• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter
• lønn etter kvalifikasjoner
• fleksitidsordning
• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring
• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres derfor til å søke. Arbeidsspråket i NINA er norsk.

Spørsmål knyttet til stillingen i Oslo rettes til assisterende forskningssjef Tor Atle Mo, e-post ([email protected], tlf. 916 92 916) eller forskningssjef Kristin Thorsrud Teien, e-post ([email protected], tlf. 930 06 805).

Spørsmål til stillingen i Bergen rettes til forskningssjef Bente Rønning ([email protected], tlf. 906 72 841). Søknad vedlagt CV sendes på e-post til [email protected]

Vitnemål og attester vil bli etterspurt senere i tilsettingsprosessen.

Søknadsfrist 1. august 2021

Powered by Labrador CMS