LEDIG STILLING VED NILU

Seniorforsker / Forsker

Søknadsfrist: 20.01.2022

Om stillingen

NILUs forskning har direkte relevans for miljø og menneskers helse. Instituttet har lange tradisjoner for å arbeide i grensesnittet mellom forskning og politikk (science-policy interface), og bidrar med støtte til politikkutforming innen luftkvalitets- og klimafeltet i Europa.

Norsk institutt for luftforskning

NILU - Norsk institutt for luftforskning skal gjennom forskning øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter.


NILU har en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt, og er innenfor utvalgte fagfelt blant de ledende fagmiljøer i verden. NILU har ca. 165 ansatte.

Vi ønsker å styrke vår satsing på støtte til politikkutforming innen miljø- og klimarelaterte tema. Derfor søker vi nå en seniorforsker/forsker med interesse og kompetanse innen dette feltet, og som har erfaring med internasjonalt klima- og miljøsamarbeid.

Som vår nye kollega blir du del av vår forskningsgruppe som jobber med støtte til politikkutforming på europeisk nivå. Oppgavene dine vil i hovedsak være forskningssamarbeid og -tjenester, samt utadrettet virksomhet og formidling av instituttets arbeid innen feltet. Tematiske fokusområder er helsepåvirkninger knyttet til utendørs- og innendørs luftforurensning, miljøgifter, og klimaendringer.

Du skal også støtte aktiviteter og informasjonsflyt mellom NILU og ulike europeiske miljøpolitiske aktører, f.eks. EU-kommisjonen og Det europeiske miljøbyrået (EEA).

NILU er langsiktig partner for EEA, og har bidratt til EEAs europeiske temasentre (ETC-er) siden 1994. NILU koordinerer for tiden det europeiske temasenteret for luftkvalitet, transport, støy og industri (ETC-ATNI). Fra neste år leder NILU et nytt temasenter om menneskers helse og miljø, og bidrar til temasentrene om klimaendringer, samt dataintegrasjon og digitalisering (alle 2022-2026).

NILU utfører også konsulenttjenester for EU-kommisjonen innen luftkvalitetslovgivning (Generaldirektoratet for miljø, DG-ENV) og innen utvikling av tjenester som støtter politikkutforming relatert til klima og luftkvalitet under EU-Copernicus programmet (Generaldirektorat for forsvarsindustri og romfart, DG-DEFIS). I tillegg har NILU sentrale posisjoner og koordineringsansvar i en rekke internasjonale nettverk.

NILU er en ideell privat forskningsstiftelse. Det forventes at du bidrar til å skaffe prosjekter og støtter andre eksternt finansierte prosjekter innenfor relevante fagområder.

Kvalifikasjonskrav

Du bør ha en PhD innen relevant fagområde og ha erfaring innen følgende områder:

 • Luftforurensning og klimaendringers påvirkning på helse og miljø
 • Relevant politikk og lovgivning nasjonalt, internasjonalt og innen EU
 • Kunnskapsformidling og arbeid i grensesnittet mellom forskning og politikk (science- policy interface)
 • Ledelse av prosjekter som involverer store internasjonale, tverrfaglige konsortier
 • Prosjektanskaffelse og gjennomføring

Det kreves at du har utmerkede kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.

Det er en fordel om du har:

 • Kunnskap om «integrated assessment models» (IAM)
 • Erfaring med faglig koordinering og strategiutvikling
 • Et internasjonalt forsknings- og interessentnettverk

Søknaden må inneholde

 • Kort søknad inkludert motivasjonsbrev og forskningsinteresser
 • CV (som oppsummerer utdanning, stillinger og akademisk arbeid)
 • Liste med 2-3 referanser (navn, relasjon til kandidat, e-post og telefonnummer)
 • Kopi av utdanningsbevis og grader

Søkere som har tatt sin utdannelse utenlands anbefales å legge ved en forklaring på universitetets karaktersystem. Søknader med manglende dokumenter vil ikke bli vurdert videre. Original dokumentasjon kan etterspørres.

Husk at alle dokumenter skal være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vi tilbyr

 • En fast stilling tilknyttet vår avdeling for by og industri (INBY).
 • Et internasjonalt miljø med profesjonelle og vennlige kolleger fra hele verden, med bred tverrfaglig erfaring og kompetanse
 • Samarbeid med et bredt nettverk av nasjonale og internasjonale miljøpolitiske aktører
 • Utstrakt samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsinstitutter og universiteter
 • Et stimulerende læringsmiljø med deltakelse på internasjonale konferanser, workshops og seminarer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons-, velferds- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn
 • Enkel tilgang til Osloregionen med mange muligheter for kultur- og friluftsaktiviteter

Om stillingen

NILUs hovedkontor ligger på Kjeller, like utenfor Oslo. Detaljer om NILU finnes på www.nilu.no.

Uformelle henvendelser om stillingen kan rettes til:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS