LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forsker - skogplanlegging (Steinkjer)

Søknadsfrist: 06.10.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forsking, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet ellers. NIBIO har hovedkontor på Ås syd for Oslo, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet.Avdeling Landsskogtakseringen inngår i NIBIO's Divisjon


Avdeling Landsskogtakseringen
inngår i NIBIO's Divisjon for Skog og utmark. Avdelingen har ansvar for gjennomføring avLandsskogtakseringen, og dessuten utarbeiding av nasjonal skogstatistikk og prognoser for skogressurser. Kartlegging og overvåking av skog ved hjelp av ulike typer fjernmålingsdata er et strategisk satsingsområde for avdelingen.


Du finner informasjon om regionskontoret NIBIO Steinkjer her.

Forskeren vil jobbe med forskning og utvikling av modeller og planleggingsverktøy for mer effektiv skogbehandling. Stillingen er lokalisert i Steinkjer, men kandidaten vil ha løpende samarbeid med med en sterk forskergruppe på Ås, og vil delta aktivt i prosjekter på avdelingen.

Stillingen er fast og det er ønskelig med oppstart så snart som mulig. NIBIO bygger opp tung landbruksfaglig tilstedeværelse i Midt-Norge, på områder som er viktige for Trøndelag. Bli med på å videreutvikle et sterkt bioøkonomisk fagmiljø i et spennnde kompetansemiljø i det nye Innovasjonscampus i Steinkjer.

Stillingens hovedoppgaver

Stillingen som forsker vil fokusere på å evaluere, forbedre og utvikle de ulike tilvekst-, avgang- og volum funksjoner som benyttes i Skogplanlegging. Sentrale oppgaver vil også være konsekvensanalyser relatert til effekten av ulike skogbehandlingsalternativer, miljørestriksjoner og avvirkningsstrategier på tilgjengelig hogstkvantum og andre økosystemtjenester på kort og lengere sikt.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad i skogbruk med fokus på planlegging, taksering, modellering eller et relatert felt med relevans for stillingen
 • Erfaring med skriving og publisering av vitenskapelige artikler
 • Gode statistiske ferdigheter og kjennskap til statistiske verktøy (helst R)
 • Erfaring med programmering
 • Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Fremmedspråklige søkere må forplikte seg til å lære norsk språk skriftlig og muntlig innen to år

Det er en fordel om du har

 • Kunnskap om skogbruk i Nord-Europa eller Nord-Amerika
 • Kunnskap til planleggingsverkøy i skogsektoren
 • Erfaring med utvikling av vekstmodeller
 • Ferdigheter i et skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode analytiske og problemløsende evner
 • Evne til å jobbe under press
 • Ønske om å jobbe som del av et ambisiøst forskerteam
 • Evne til å samarbeide med interne og eksterne partnere med ulik faglig bakgrunn og ferdigheter

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker kode 1109, lønnstrinn 62 - 77 (kr 573.900 - 765.600 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Avdelingsleder Aksel Granhus, tlf +47 977 14 873, eller
 • se nettside nibio.no

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS