Spennende jobbmulighet ved Avdeling Landsskogtakseringen ved Nibio!

Forsker - fjernmåling, skogovervåking

Søknadsfrist: 30.11.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forsking, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet ellers. NIBIO har hovedkontor på Ås syd for Oslo, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet.

Avdeling Landsskogtakseringen inngår i NIBIO's Divisjon


Avdeling Landsskogtakseringen
inngår i NIBIO's Divisjon for Skog og utmark. Avdelingen har ansvar for gjennomføring avLandsskogtakseringen, og dessuten utarbeiding av nasjonal skogstatistikk og prognoser for skogressurser. Kartlegging og overvåking av skog ved hjelp av ulike typer fjernmålingsdata er et strategisk satsingsområde for avdelingen.

Du finner informasjon om regionskontoret NIBIO Steinkjer her.

Forskeren vil arbeide med metodeutvikling for å forbedre skogovervåkingen. Kandidaten skal jobbe med utbedring av Norsk Skogressurskart, SR16. SR16 er skogressurskartet til Landsskogtakseringen og er i ferd med å bli en sentral del av det nasjonale rammeverket for skoginformasjon.

SR16 har en oppløsning på 16m x 16m og er basert på kombinasjonen av feltmålinger og 3D fjernmålingsdata som lidar og bildematching.

Stillingen er lokalisert i Steinkjer.

Stillingens hovedoppgaver

 • Forskeren vil jobbe med ulike typer fjernmålingsdata og bakkeobservasjoner enten fra landsskog flater eller fra skogsmaskiner for å utvikle og implementere nye metoder.

Kvalifikasjonskrav

 • PhD i skogfag, fjernmåling eller statistikk
 • Solide ferdigheter i statistisk analyse og håndtering av store datasett, fortrinnsvis ved bruk av R
 • Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Fremmedspråklige søkere må forplikte seg til å lære norsk språk skriftlig og muntlig innen to år

Det er en fordel om du har

 • Erfaring relatert til skogbruk, fortrinnsvis i Nord-Europa eller Nord Amerika
 • Erfaring med fjernmålingsdata og relaterte statistiske metoder
 • Erfaring relatert til taksering av skog
 • Ferdigheter i skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode analytiske og problemløsende ferdigheter
 • Sterkt ønske om å arbeide i et ambisiøst forskerteam
 • Evne til å samarbeide med interne og eksterne partnere med ulik faglig bakgrunn og ferdigheter

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker kode 1109, lønnstrinn 62 - 77 (kr 573 900 - 765 600 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Avdelingsleder Aksel Granhus, tlf +47 977 14 873, eller
 • se nettside nibio.no

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS