LEDIG STILLING VED NGU

Forsker / Seniorforsker innen mineralressursgeologi

Søknadsfrist: 24.01.2021

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har ca 200 ansatte fra 27 nasjoner, hvorav ca. 60 prosent er forskere.


Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet, og landets sentrale institusjon for å samle, bearbeide og formidle kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann på fastlands-Norge og øvre lag av den norske kontinentalsokkelen. NGUs samfunnsoppdrag er å bidra til økt verdiskaping gjennom å dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, blant annet for næringsutvikling. Dette oppnås gjennom geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, formidling samt rådgivning til det offentlige samt til industri og næringsliv.

Vår virksomhetsvisjon er Geologi for samfunnet . Vi fører stolte historiske tradisjoner inn i framtida. Vi setter geologi på dagsordenen. Vår kunnskap sikrer kloke og helhetlige beslutninger til beste for fellesskapet. Det skal vi fortsette med.

NGU har ca. 200 ansatte fra 27 nasjoner hvorav ca. 60 % er forskere/geologer. Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no.

NGU har en ledig fast stilling som forsker/seniorforsker innen mineralressursgeologi. Stillingen er tilknyttet Lag for mineralressurser.

Lag for mineralressurser har 17 ansatte, primært geologer, som arbeider på prosjekter innen malm- og industrimineralgeologi. Prosjektene er generelt forskningsbaserte og organisert tematisk etter ressurstype eller regionale perspektiv. De omfatter også bl.a. databaser, og sammenstilling av informasjon/kommunikasjon rettet mot ulike ikke-geofaglige interessenter. Laget har ansvar for flere databaser og har et betydelig samarbeid med både universiteter, offentlig forvaltning, mineralnæring og søsterorganisasjoner i og utenfor Europa.

Du har utdannelse på Mastergrad-nivå eller høyere, med dokumentert kompetanse innen industrimineral- eller malmgeologi, fortrinnsvis innenfor ett eller flere av følgende emner/tema:

  • Industrimineraler
  • Magmatiske malmforekomster
  • Vulkanogene massive sulfidforekomster

For å lykkes i rollen må du ha bred kunnskap om de aktuelle fagfeltene. Du må ha dokumentert evne til å rapportere og publisere egne konklusjoner og samtidig være i stand til å kommunisere med ett ikke-vitenskapelig publikum. Det forutsettes at du har erfaring fra og ønske om feltarbeid. God kunnskap om norsk berggrunnsgeologi vil bli vektlagt.

NGU har et velutstyrt laboratorium for avansert mineralkarakterisering og geokronologi, og god kunnskap om mineralogi og petrologi er ønsket. Kunnskap eller erfaring fra fagfelt som er viktige for forståelsen av forekomstgeologi, metallogenese og prospektivitet, som f.eks. tektonikk, geokronologi, geofysikk og geokjemi, vil også bli vektlagt.

NGU er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV. Stillingen lønnes etter Statens Hovedtariffavtale og i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og god mulighet for faglig utvikling.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte:

  • Seniorgeolog Jan Sverre Sandstad på telefon 990 91 746 eller på e-post [email protected],
  • Avdelingsdirektør Henrik Schiellerup på telefon 990 91 747 eller på e-post [email protected] eller
  • Rune Levang i Jefferson Wells Teknologi på telefon 922 37 697 eller på e-post [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS