LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker innen fiskekvalitet

Søknadsfrist: 06.04.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vil du bli vår nye kollega?

SINTEF er en av Norges mest anerkjent merkevarer, og er i dag et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Dette omdømmet og vår vekst er resultat av de innovasjoner og løsninger vi har utviklet for våre kunder og samfunnet. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i 70 år. FNs bærekrafts mål er en viktig og naturlig del av hverdagen i SINTEF og vi rapporterer om dette årlig i vår egen bærekrafts rapport.

Verden står ovenfor en utvikling med økende befolkning og velstandsvekst, noe som betyr at produksjon, uttak og utnyttelse av biologiske ressurser skjer på en bærekraftig, effektiv og lønnsom måte. Innen 2050 trenger verden minst 70% mer mat enn i dag og teknologiutvikling for å sikre mer bærekraftig matproduksjon gjennom fiskeri og havbruk er pekt på av FAO som et viktig bidrag til å sikre verdens befolkning nok mat.

Faggruppen Automatisert foredling utvikler teknologi og metoder for automatisert sjømatproduksjon fra slakting til ferdig produkt. I gruppen jobber vi med teknologiutvikling samtidig som vi ivaretar hensynet til fiskevelferd/stress og kvalitet i sjømat, samt optimalisering av termiske prosesser. Gruppen består av forskere med bakgrunn fra kybernetikk, fysikk, bioteknologi, matvitenskap, kuldeteknikk og energieffektivisering. Faggruppen er en av fem faggrupper i avdeling Fiskeri og ny biomarin industri. Avdelingen skaper og leverer verdensledende kunnskap, metoder og teknologi for hele fiskeri- og havbruksnæringen.

Vi opplever en økende etterspørsel etter vår kompetanse og søker derfor etter en forsker med kunnskap og interesse for fiskeri- og havbruksnæringen som ønsker å jobbe i skjæringspunktet mellom biologi, teknologi og mat.

Vi søker deg som har følgende fagkompetanse:

 • Fiskekvalitet
 • Matvitenskap/næringsmiddelteknologi
 • Fiskevelferd
 • Redskapsteknologi med fokus på effekt på kvalitet
 • Erfaring fra akademia og gjerne fra fiskeri- og havbruksnæringen

Arbeidsoppgavene vil være innenfor flere områder:

 • Kvalitetsvurdering av fisk og annen sjømat fra høsting til ferdig prosessert
 • Vurdere hvordan ny teknologi påvirker sjømatkvalitet
 • Prosess- og produktutvikling av sjømat
 • Utvikling og evaluering av effektiv produksjon av sjømat
 • Planlegging og gjennomføring av laboratorie-, tokt- og feltforsøk
 • Medvirke til å utvikle nye prosjektideer og realisere dette gjennom salg og utforming av prosjektbeskrivelser
 • Delta aktivt i publisering innen nasjonal og internasjonale fora
 • Prosjektledelse

Krav til stillingen som forsker:

 • Har mastergrad, sivilingeniør eller doktorgrad innen matteknologi, fiskeriteknologi, eller andre relevante fagområder.
 • Fleksibel og god til å samarbeide
 • Faglig dyktig, engasjert og nysgjerrig
 • Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne
 • Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn
 • Behersker engelsk både skriftlig og muntlig
 • Kommuniserer godt både internt og eksternt (muntlig og skriftlig)
 • Tokt og feltaktivitet må påregnes

Vi tilbyr:

 • Gode utviklings-/og karrieremuligheter
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team
 • Dyktige og trivelige kollegaer
 • Et levende og inspirerende fagmiljø som på flere områder er ledende i Europa
 • Internasjonale utfordringer og muligheter
 • Konkurransedyktig lønn og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontorsted er fortrinnsvis Trondheim, men Tromsø eller Ålesund kan diskuteres. Stillingen rapporterer til forskningsleder for Automatisert foredling. Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 6. april 2021

Synes du dette virker spennende og vil høre mer?

Ta kontakt med:

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS