LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Prosjektleder - Digital Helsedataforvaltning

Søknadsfrist: 18.12.2022

Veterinærinstitutt

Veterinærinstitutt er et forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.


Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nåes gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.


Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.


Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referanselaboratorium for Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) på flere områder.


Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.


For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: www.vetinst.no.

Veterinærinstituttet søker Prosjektleder Digital Helsedataforvaltning

Veterinærinstituttet har et hovedfokus på mattrygghet og god dyrehelse, og for å understøtte dette arbeider Instituttet med overvåkningsprogrammer, forebygging og utrydding sykdommer og andre helseproblemer hos dyr. Som del i dette arbeidet må data fra mange kilder, som for eksempel dyreproduksjonsdata, laboratoriedata og miljødata kombineres og analyseres. Datamengdene som analyseres vil bare øke, og instituttet er for tiden i ferd med å oppskalere og transformere sine dataanalyseprosesser. Dette arbeidet har tatt form som et eget prosjekt for Digital Transformasjon, og som del av dette søker nå instituttet en engasjert og fremtidsrettet prosjektleder for Delprosjekt Digital Helsedataforvaltning til et tre-årig engasjement.

Stillingen er innplassert i Seksjon for Epidemiologi, som i dag har rundt 25 ansatte innen fagområdene epidemiologi, smittemodeller, risikovurdering, helseøkonomi, biostatistikk og bioinformatikk. Seksjonen har en stor og internasjonal prosjektportefølje, og har et forskningsfokusert miljø med gode muligheter for faglig utvikling og nettverksbygging.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Vår nye prosjektleder vil lede prosjektet Helsedataforvaltning. Stillingen innebærer utstrakt samarbeid innad i prosjektet, samt koordinering og samarbeid med IT-utviklere, laboratorieansvarlige, epidemiologer og andre på instituttet.

Stillingen innebærer å ha operativt ansvar for utvikling av arbeidet med dyrehelsedata, herunder:

 • Koordinere det strategiske arbeidet rundt utvikling av digitale tjenester og verktøy
 • Koordinere det tekniske og organisatoriske arbeidet med helseregisterdata i instituttet, inkludert innhenting av data, databehandleravtaler, og dialog med dataleverandører og mottakere
 • Koordinere og utvikle Veterinærinstituttets dataverdikjeder og digitale tjenestelinjer for helsedata
 • Identifisere brukerbehov, og sikre en brukerstyrt utvikling av arbeidsprosesser
 • Koordinere og organisere kompetanseutvikling innen dataforvaltning og organisering av intern opplæring i datahåndtering og datakvalitet
 • Holde seg oppdatert på digital utvikling og innovasjon i offentlig sektor og i helsedataforvaltning
 • Støtte inn i søknadsarbeid til blant annet DigDir og Forskningsrådet for finansiering av digitaliseringsprosjekter

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning på minimum mastergradsnivå.

I tillegg vil vi vektlegge:

 • Gode IT-kunnskaper og teknisk forståelse
 • Erfaring med utviklingsprosesser for digital tjenestedesign
 • God kjennskap til informasjonssikkerhet, GDPR og avtaleverk
 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring med arbeid og forvaltning av større datamengder i offentlig sektor
 • Kjennskap til helsedata/biologiske data

Personlige egenskaper

 • Evne til å tenke helhetlig og langsiktig
 • Løsningsorientert, interessert i innovasjon og nysgjerrig på å finne helt nye løsninger
 • Strukturert og målbevisst, med god evne til å drive prosesser
 • God evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • God forståelse for at det er viktig med tett dialog og samarbeid med ulike faggrupper og brukergrupper
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som seniorrådgiver i stillingskode 1364, eller som forsker i stillingskode 1108, 1109 eller 1110, avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp i Webcruiter. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seniorforsker Karin Lagesen.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4587881441

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Karin Lagesen (Seniorforsker), 91575916
Powered by Labrador CMS