LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskere innen fremtidens produksjonsteknologi

Søknadsfrist: 14.03.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Manufacturing AS er et institutt i SINTEF som jobber for å utvikle en konkurransedyktig vareproduserende industri i Norge. Vi leverer spisskompetanse innen automatisert produksjon, produkt- og produksjonsutvikling, lean, verdikjedestyring og materialteknologi, samt laboratorie- og verkstedtjenester. Selskapet har cirka 90 ansatte og er lokalisert med hovedkontor på Raufoss, og har i tillegg ansatte i Trondheim, Ålesund, Stavanger og Horten.

Har du lyst til å jobbe med teknologiske løsninger for fremtidens vareproduserende industri?

SINTEF er en av Norges mest anerkjent merkevarer, og er i dag et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Dette omdømmet og vår vekst er resultat av de innovasjoner og løsninger vi har utviklet for våre kunder og samfunnet. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i 70 år. FNs bærekrafts mål er en viktig og naturlig del av hverdagen i SINTEF og vi rapporterer om dette årlig i vår egen bærekrafts rapport.

SINTEF Manufacturing AS har klare ambisjoner om å være et ledende kompetansesenter og produktivitetsmotor i re-industrialiseringen av Norge. Vi opplever stor etterspørsel innen fagområdet produksjonsteknologi generelt og automatisering og robotikk spesielt. Avdelingen har en sterk prosjektportefølje som spenner over ulike bransjer, fra grunnleggende forskning til innovasjons- og rådgivningsprosjekter. Vi ønsker derfor å styrke faggruppen for robotikk og automatisering med én forsker.

Hvem søker vi

Vi søker deg som kan styrke og utvikle våre faglige satsingsområder innenfor en eller flere av følgende områder:

 • Industriell, sanntids-robotikk og automatisering for fleksibel produksjon (3D-matematikk, etc)
 • Datafangst- og sensorsystemer for bl.a. maskinlæring
 • Maskinsyn og bildebehandling for bruk i automatisering og robotikk
 • Analysemetoder og verktøy for automatisering og optimalisering av produksjonssystemer
 • Produksjonssimulering for kapasitetsanalyse av eksisterende produksjonssystemer og konseptutvikling for nye produksjonssystemer
 • Metoder og plattformer for integrert og effektiv utvikling, igangkjøring, overvåking og drift av produksjonsprosesser og -systemer (Cyber-Physical Production Systems, etc.)
 • Utvikling og programmering (PLC, robotstyringer, Python, C++, etc) av automatiserte og fleksible produksjonsløsninger (enkeltutstyr-, robot-, celle- og linje-, og fabrikk-nivå)
 • Datateknologi og programvarearkitektur

Du har gjerne erfaring fra forskning, konsulentvirksomhet eller relevant næringsliv, og ønsker å utvikle deg selv gjennom utfordrende arbeidsoppgaver. Du engasjeres av å forske frem og utvikle nye og innovative løsninger i tett kontakt med industrien, enten som prosjektleder eller aktiv prosjektmedarbeider. Du evner å spre kunnskap gjennom media, internasjonal publisering og deltakelse på konferanser.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • PhD eller MSc/sivilingeniør innen relevante fagdisipliner
 • Erfaring, gjerne med generering og gjennomføring av FoU-prosjekter
 • Analytisk, faglig sterk og interessert i mulighetene i ny teknologi
 • God evne til samarbeid og formidling
 • Evne til å lede prosjekter nasjonalt, og gjerne internasjonalt

Vi søker i utgangspunktet personer med vesentlig og relevant erfaring, men oppfordrer også nyutdannede til å søke. SINTEF ønsker en balansert kjønnssammensetning, og vi oppfordrer derfor kvinner spesielt til å søke stillingen.

Hos oss får du

 • Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland
 • Inngå i et nettverk av engasjerte forskere og rådgivere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Arbeidssted

Raufoss og Trondheim er aktuelle arbeidssteder. Du må regne med noe reisevirksomhet, til kunder i Norge og internasjonalt.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS