LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker innen beregningsmekanikk i avdeling Materialteknologi

Søknadsfrist: 15.08.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.


SINTEF Manufacturing er et institutt som jobber for å utvikle bærekraftige og konkurransedyktige produksjonsløsninger i Norge. Vi leverer spisskompetanse innen digitalisert og automatisert produksjon, produktutvikling og design, produksjonssystemer, bærekraft, sirkulærøkonomi, lean, verdikjedestyring og materialteknologi, samt laboratorie- og verkstedtjenester. Selskapet har cirka 100 ansatte med hovedkontor på Raufoss og forskningsavdelinger i Trondheim, og har i tillegg ansatte i Ålesund og Horten.

SINTEF Manufacturing søker Forsker innen Beregningsmekanikk (Industrinær produkt- og prosessmodellering)

SINTEF er en av Norges mest anerkjente merkevarer, og har i dag vokst til et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Dette omdømmet og vår vekst er resultat av de innovasjoner og løsninger vi har utviklet for våre kunder og samfunnet. Mange av løsningene som instituttet SINTEF Manufacturing har bidratt til benytter norsk industri hver eneste dag. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i 70 år. FNs bærekraftsmål er en viktig og naturlig del av hverdagen i SINTEF og vi rapporterer om dette årlig i vår egen bærekraftsrapport.

SINTEF Manufacturing bidrar til utviklingen av konkurransedyktig vareproduserende industri i Norge. Avdeling for Materialteknologi bidrar med industri-nær materialkompetanse, og deltar i reindustrialiseringen av Norge. Avdelingen opplever stor etterspørsel innen produkt-nær materialteknologi, og har en sterk prosjektportefølje som spenner over ulike bransjer, fra grunnleggende forskning til industrinære innovasjons og rådgivingsprosjekter. Vi har kompetanse innen produktnære lettmaterialer, inkludert metall, kompositt og plast. Materialvalg og materialutvikling er sentralt, og å velge riktig materiale i forhold til bruk. Vi arbeider med forståelse av vekselvirkning mellom material og prosess, og bidrar til utvikling av nye formemetoder og teknologier. Viktige fagfelt er fysikalsk metallurgi, forming, maskinering og sammenføyning samt materialkarakterisering og termomekanisk testing.

Faglaget Beregningsmekanikk er en av 3 grupper innen avdeling Materialteknologi. Gruppen består av 5 kompetente forskere med bred erfaring og kompetanse innen produkters ytelses, og industrielle prosesser. Faggruppen støtter industrisektoren innen modellering av multifysikk problemer knyttet til ikke-lineære belastninger, prosess simuleringer (med hovedvekt på forming av aluminiumslegeringer), optimaliserings- og maskinlæringsalgoritmer, Through Process Modelling og anvendt mekanikk.

Sentral oppgaver vil være:

 • Modellering av fysiske prosesser
 • Analyse av industrielle og fysiske teknologiske problemer
 • Prosessutvikling
 • Statisk-, dynamisk og havarianalyser
 • Prosjektledelse og prosjektarbeid
 • Prosjektutvikling og søknadsskriving sammen med kunder
 • Markedsarbeid og løpende kundekontakt
 • Spre kunnskap gjennom media, internasjonal publisering og deltakelse på konferanser

Ønsket kompetanse og erfaring for stillingen:

 • Ph.D eller M.Sc/siving innen relevante naturteknologiske fag (mekanikk, materialteknologi og/eller materialfysikk)
 • Erfaring fra forskning, konsulentvirksomhet eller næringsliv
 • Interesse i industriell innovasjon og industrialisering, og er interessert i omstilling til grønnere produksjon
 • Erfaring med modellering og programmering
 • Kompetanse innen Forge, Inspire Extrude, SolidWorks, Pythoon

Videre ser vi etter deg som er ansvars og kvalitetsbevisst, og har god evne til samarbeid og formidling. Du er ryddig og nøyaktig, og har kapasitet til å levere resultater og møte kundeforventninger. Vår nye forsker må være nysgjerrig, og ha evne og vilje til å opparbeide ny kompetanse etter behov, i tillegg til at du allerede er analytisk, faglig sterk og interessert i mulighetene i ny teknologi. Har du erfaring med FoU prosjekter og strategisk forbedringsarbeid, så er dette et pluss.

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • Spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland i et av Europas ledende forskningsinstitusjoner
 • Dynamisk og motiverende arbeidsmiljø med et stort nettverk av forskere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Dynamisk og fleksibel arbeidsdag
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn
 • Gode muligheter for å påvirke egne aktiviteter og prosjektportefølje

Arbeidssted for stillingen er Raufoss. Du å regne med noe reiseaktivitet til kunder i Norge og internasjonalt. Arbeidsspråk er norsk (skandinavisk).

Har du spørsmål vedrørende stillingen, kontakt forskningsleder Ole Vidar Lyngstad tlf 415 39 445 eller forskningssjef Tanja Pettersen, tlf 982 30 444.

Søk å stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS