LEDIG STILLING VED SINTEF

Ingeniør / forsker / seniorforsker - SINTEF Industri

Søknadsfrist: 30.09.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

Ingeniør/forsker/seniorforsker- innen elektrolyseteknologi for metallproduksjon og resirkulering av metaller

Vil du bidra til smarte løsninger for fremtidens industri?

Metaller er en viktig del av det grønne skiftet. Vi jobber med teknologiske løsninger for å omstille metallindustrien til å bli karbonnøytral og energieffektiv sammen med nasjonale og internasjonale kunder og samarbeidspartnere. Resirkulering og gjenvinning av verdifulle metaller fra flere ulike kilder er et annet viktig område vi jobber med.

Det er behov for radikalt nye løsninger som vil kreve en stor forsknings- og utviklingsinnsats de kommende årene, ikke minst understreket av nylige rapporter fra IEA og FNs klimapanel.

Vil du være del av løsningen for det grønne skiftet?

SINTEF Industri, avdeling Metallproduksjon og prosessering, har ledige ingeniør/forsker/seniorforsker-stillinger innen elektrolyseteknologi for metallproduksjon og resirkulering av metaller. Vår forskningsaktivitet er økende både nasjonalt og internasjonalt og vi må derfor styrke vår bemanning med 1 ingeniør og 1 forsker.

Forsker/seniorforsker:

Vi ser etter kandidater med M.Sc/Ph.D innenfor elektrokjemi og materialteknologi og spesielt innenfor elektrolyseprosesser for metallproduksjon, elektrokjemisk resirkulering av metaller, saltsmeltekjemi, hydrokjemi og elektroder av karbon og metaller.

Modelleringskompetanse, eksperimentell erfaring og eventuell industrierfaring er en fordel.

Av ønskede personlige egenskaper kan vi nevne følgende:

• Vise gode samarbeidsevner og være teamorientert

• Inneha stor kapasitet og evne til å holde tak i flere initiativer samtidig

• Evne til utarbeidelse av prosjektsøknader og utøve god prosjektledelse

• Ha god framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Ingeniør:

Vi ser etter kandidater med Bachelor/M.Sc grad innenfor kjemi og/eller elektrokjemi og materialteknologi eller andre relevante fagområder. Erfaring med laboratoriearbeid er en fordel.

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:

• Laboratoriedrift og leiestedsansvar

• HMS og kvalitetsforbedringer i laboratorier

• Utførelse av avanserte analyser i vår instrumentpark

• Planlegging og design av eksperimentelle forsøksoppsett

• Måleteknologi, instrumentering, prosesskontroll

• Vedlikehold og bygging av utstyr

• Norsk og engelsk skriftlig og muntlig rapportering

Av personlige egenskaper ser vi etter følgende:

• Selvstendig, fleksibel og lærevillig

• Nøyaktig, strukturert og ryddig

• Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

• Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling

• Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt.

• Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Hvem er vi:

Forskningsgruppen Elektrolyse og høytemperaturmaterialer er en del av avdelingen Materialproduksjon og prosessering ved SINTEF Industri.

Vi utfører primært oppdragsforskning for den norske landbaserte elektrokjemiske prosessindustrien med vekt på energieffektivisering, reduserte klimagassutslipp og bruk av nye materialer/design. Vi er for tiden med i flere EU prosjekter for resirkulering av en lang rekke metaller fra sekundære kilder og bidrar med nye teknologiske løsninger for en bærekraftig europeisk industri med flere europeiske samarbeidspartnere. Et annet felt vi har økende aktivitet på er batteriløsninger for storskala energilagring samt generell resirkulering av batterier.

Gruppen består i dag av seksten personer og vi jobber tett sammen med andre grupper i SINTEF og NTNU for å løse forskningsoppgaver innenfor våre fagfelt.

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater til begge stillinger. Angi hvilken stilling dere søker på.

Arbeidssted: Trondheim

Søknadsfrist: 1.oktober 2021

Kontaktpersoner:

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS