Ledig stilling ved SINTEF

Research Scientist or Process Engineer

Deadline: 31.10.2020

SINTEF

SINTEF is one of Europe's largest research organisations, with multidisciplinary expertise in the fields of technology, the natural sciences and the social sciences. SINTEF is an independent foundation and has conducted contract research and development projects for the private and public sectors since 1950. SINTEF has 2000 employees from 75 countries and annual revenues of three billion Norwegian kroner.

Vision: Technology for a better society.

SINTEF Industry is a contract-based institute delivering research-based solutions and services that generate wealth for its clients both in Norway and overseas. On the basis of our multidisciplinary knowledge and advanced laboratories, we develop, in close collaboration with our clients and partners, technology and cross-disciplinary solutions within a wide range of technical and market segments.

Research Scientist or Process Engineer – Process Chemistry and Functional Materials

We are looking for a new colleague to strengthen our research group. Your areas of responsibility as a member of our Process Chemistry and Functional Materials group will be to develop and apply the next generation of solutions for the Norwegian and global process industry. We anticipate that, as part of a well-functioning team, you will contribute towards the initiation, implementation, and management of a series of innovative and strategic contract research projects. Our expectations are that your work will be of high quality and that you will make a valuable contribution to the effective performance of our team. The new position will be allocated specific responsibility for the group’s activities linked to the design and development of test systems in the fields of catalysis and separation. A special field of interest will be parallel processing/parallel chemistry, and previous experience in this field will be an advantage, although it is not a requirement.

Qualifications:

◾ A Ph.D., Master's degree, or equivalent research competence in chemical engineering

◾ Experience in process design and process development

◾ An awareness of industrial applications such as in the chemical process industry and/or the oil and gas industry

◾ Experience in the preparation of project applications and project management

◾ The ability to communicate and produce high-quality written reports in English

◾ The candidate must be client- and business-oriented, with the drive and capacity

to deliver results and meet client expectations

Your personal qualities:

You enjoy working independently as well as part of a team. You are proactive while

at the same time contributing with your excellent inter-personal skills. You enjoy working experimentally. You are client- and solution-oriented, and an initiative-taker. You can work systematically but rooted in your natural curiosity and professional creativity.

We offer:

◾ A motivational, international working environment

◾ Excellent opportunities for professional and personal development in an organisation that values responsibility and initiative

◾ Excellent opportunities to influence your own work and your own project portfolio

◾ Participation in innovative national and international projects that promote professional development in close collaboration with industrial partners

◾ Colleagues who want to make a difference

◾ Flexible working hours, a competitive salary, a company pre-school facility, excellent pension and insurance arrangements, and good employee welfare benefits

For more details about the position, do not hesitate to contact us.

NORSK:

Forsker eller Prosessingeniør med bakgrunn i kjemiteknikk

Vi ser etter ny medarbeider som kan være med og styrke forskningsgruppen vår. Dine ansvarsområder som medlem i gruppen for Prosesskjemi og funksjonelle materialer vil være å utvikle og anvende neste-generasjons løsninger for prosessindustri, både norsk og internasjonal.

Vi forventer at du i godt samspill med teamets medlemmer bidrar til initiering, gjennomføring og ledelse av oppdrags-, innovasjons-, og strategiske forskningsprosjekter. Våre forventninger er at arbeidet ditt er av høy kvalitet og at du bidrar til at teamet fungerer godt.

Den nye stillingen blir tillagt særskilt ansvar for gruppens aktivitet innen design og

utvikling av testsystemer innen katalyse og separasjon. Et spesialområde er parallell

prosessering / parallell kjemi og tidligere erfaring innen dette området vil telle positivt, men er ikke et krav.

Kvalifikasjoner:

◾ PhD, Master eller tilsvarende forskerkompetanse innen kjemiteknikk

◾ Erfaring med prosessdesign og utvikling

◾ Industriell bransjeforståelse, eksempelvis innenfor kjemisk prosessindustri og/eller olje- og gassindustri.

◾ Utarbeidelse av prosjektsøknader og prosjektledelse

◾ Evnen til god skriftlig rapportering og kommunikasjon på engelsk

◾ Kandidaten må være kunde- og forretningsorientert, og ha energi og kapasitet til

å levere resultater og møte kundeforventninger

Din personlighet:

Du liker å jobbe selvstendig så vel som i team. Du bidrar med dine gode mellommenneskelige egenskaper samtidig som du er proaktiv. Du liker å jobbe eksperimentelt, er kunde- og løsningsorientert og tar initiativ. Du kan jobbe systematisk, men med basis i nysgjerrighet og faglig kreativitet.

Vi tilbyr:

◾ Et internasjonalt og motiverende arbeidsmiljø

◾ Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter ansvar og initiativ

◾ Gode muligheter for å påvirke egne aktiviteter og egen prosjektportefølje

◾ Deltakelse i faglig utviklende og innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med industri

◾ Kollegaer som ønsker å gjøre en forskjell

◾ Fleksibel arbeidstid, konkurransedyktig lønn, bedriftsbarnehage, gode pensjons og forsikringsordninger, og gode velferdsordninger

Ta gjerne kontakt for mer detaljerte opplysninger om stillingen.

Apply for position

Questions regarding the position:

Homepage: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS